Fylkestingsvalg 2011: Nominasjonsprosess

Nominasjonskomiteen i Rogaland har nå startet sitt arbeid med å finne kandidater som skal stå på vår fylkestingsliste ved valget i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Lokallagene har fått en oppfordring om å komme med forslag på kandidater. Komiteen ønsker også forslag fra medlemmene, og har bedt lokallagene om å videresende mail til alle medlemmer.

Frist for innsending av forslag er satt til 20. juni.

Har du forslag til kandidater kan disse sendes som mail til komiteens leder: [email protected] eller som brev: May Britt Vihovde, Karmsundgt 8, 5529 Haugesund. Mobiltelefonnr 930 63 649

Nominasjonskomiteen ønsker at det legges ved en “mini-cv” med opplysninger om kandidatene. Her bør det opplyses om høyeste utdanning, nåværende jobb og politisk erfaring.

Venstres representanter i det sittende fylkestinget og deres vararepresentanter er også bedt om innen 20. juni å svare på om de ønsker å stå på listen ved valget i 2011

Deretter vil det bli sendt ut en alfabetisk navneliste hvor lokallagene og medlemmene blir bedt om å rangere kandidatene. Frist for innsending av rangert liste er 15. september

Nominasjonskomiteen ønsker i den forbindelse at lokallagene inviterer til regionale åpne møter der foreslåtte toppkandidater kan presentere seg og svare på spørsmål.

Nominasjonskomiteen vil innkalle aktuelle kandidater til intervju.

Nominasjonskomiteen har som ambisjon å offentliggjøre sitt forslag til fylkestingsliste den 28. oktober.

Den endelige listen skal vedtas på nominasjonsmøtet den 27. november.

Nominasjonskomiteen ble for øvrig valg på fylkesårsmøtet og består av May Britt Vihovde (leder), Roar Houen, Sølvi Gressgård, Margunn Øygarden, Dag Fisketjøn, Øyvind Misje og en representant fra Unge Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**