Lofoten og Vesterålen — verdensarv heller enn oljeutvinning

Lofoten og Vesterålen er et naturområde som er helt enestående i norsk og internasjonal sammenhengheng, og som må få varig vern fra petroleumsaktivitet. De miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av ulykker fra petroleumsaktivitet vil kunne få katastrofale følger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


— Det er naivt å tro at en ulykke som katastrofen i Mexico-gulfen ikke kan skje på norsk sokkel, sier nestleder i Bodø Venstre, Odd Arne Klefstad.

Seminaret "Dilemma Lofoten" ved Høgskolen i Bodø hvor Venstre var eneste parti representert på deltakerlisten har styrket Bodø Venstre i troen på at varig vern er det eneste riktige for området. — Det er skuffende at ingen andre partier finner temaet viktig nok til at de deltar på møtet, sier Klefstad.

Oljesølet etter eksplosjonen på dypvannsriggen Deepwater Horizon

Foto: Aftenposten.no

Utslippene vi ser i Mexico-gulfen bør være en vekker for oss alle. Man kan argumentere for at norsk lovgivning og kravene til utvinning på norsk sokkel er strengere enn i USA, men det betyr ikke at ulykker ikke kan skje. Ulykker og hendelser av varierende størrelse skjer på norsk sokkel hvert eneste år, senest illustrert ved hendelsen på Gullfaks C. En plattform som for øvrig bruker samme type utstyr som det som feilet ved Deepwater Horizon i Mexico-gulfen. Det er også et vanlig argument at det er skipsulykker som fører med seg størst risiko for oljeutslipp og dermed at det ikke er oljeboring som er problemet. Det er også faktum at skipstrafikken nødvendigvis vil øke om det blir boreaktivitet i området, dermed øker også risikoen for ulykker at typen "Full City" som vi så utenfor Langesund i fjor sommer.
Store deler av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen regnes som svært sårbare. Ifølge Dr. Erik Olsen ved Havforskningsinstituttet (HI) er det alt for stor usikkerhet rundt kunnskapen på området til at (HI) kan gjøre noe annet enn å si nei til oljeutvinning.
— Vi presenterer råd ut fra verst tenkelige hendelser og begir oss ikke inn i en debatt om sannsynligheter, sier Erik Olsen til ANB med henvisning til den pågående oljekatastrofen i Mexico-gulfen. Selv et lite utslipp kan få store konsekvenser for fiskebestanden om uhellet først er ute. Man kan bruke risikoanalyser for alt de er verdt, men det gjør ikke noe med det faktum at det eksisterer en alvorlig risiko, i tillegg er modellen som ligger til grunn for disse analysene i gode nok. Bodø Venstre mener det vil være uforsvarlig å mot bedre vitende gamble med de viktige naturressursene som finnes i området.
Bodø Venstre vil også understreke at petroleumsaktivitet i disse områdene vil bidra til enda mer CO2-utslipp i en tid hvor Norges viktigste oppgave er å redusere de samlede utslippene betydelig. Et argument som brukes for norsk oljeutvinning er at den er den "reneste" i verden, og at det derfor er en miljøgevinst ved at vi produserer energi i form av olje og gass her i stedet for mer forurensende energi i andre deler av verden. Dette er i beste fall et meget kortsiktig argument. — Å forurense her i landet for å minke annen forurensing er ikke en løsning på problemet, all den tid det fortsatt ikke satses nok på å finne gode alternativer til karbonbasert energi, sier Klefstad. Det er fortsatt slik at det bevilges mye mer til forskning på olje og gass enn til forskning på fornybar energi.

Bodø Venstre mener at varig vern og arbeid mot å oppnå verdensarv-status er veien å gå.. — Dette vil bidra til store positive følger for reiselivsnæringen, annet næringsliv og kommunene i området, sier Klefstad med henvisning til UNESCO og samfunnsforsker Allan Sandes uttalelser om at man med verdensarvstatus kan forvente opp mot 250.000 flere turister til Lofoten.

Odd Arne Klefstad,
Nestleder Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**