Trenger bare 2 stemmer for å bevare formgivning

Venstre har fått med seg hele opposisjonen i fylkestinget på å gå inn for å bevare formgivningslinja i Halden. Da mangler det bare de to haldenserne fra Ap for å sikre de kreative elevene et godt fagtilbud i Halden. I følge HA vil disse to stemme, som resten av gruppa, for nedlegging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Opposisjonen mangler bare to stemmer for å få flertall, og det er bakgrunnen for at Venstre nå utfordrer haldenserne til å stemme etter overbevisning.

Ellen Simensen (Ap) og Trine Høistad (Ap) kan redde formgivningslinja. Det gjør de ikke, i følge HA. Haldensere i Aps fylkestingsgruppe har tidligere brutt ut av fylkestingsgruppa for å kjempe for viktige Halden-saker. Sist dette ble gjort var da Odd Riise og Edna Henriksen stemte for å legge fengselet til Halden.

Opposisjonen avviser i sitt forslag til økonomiplan de kuttene som går på undervisningstilbudet til elevene, og vil i stedet foreta kutt i frikjøpsordningen for politikere og i ordningen med frukt og grønt.

Geir Helge Sandsmark

Foto: VHO

– God undervisning og elevenes valgfrihet er viktigere enn bananer i skolen, sier leder i Østfold Venstre, Geir Helge Sandsmark.

Selv om søkertallene til formgivning i år er lave, mener han at det vil være riktig å opprettholde tilbudet.

– Skolen er mer enn en opplæringsanstalt. Halden videregående skole skal gi elevene muligheter til å utvikle sine evner, og det er en mulighet som forsvinner hvis ikke representantene fra Halden står opp for det de egentlig mener, sier Sandsmark.

Les mer i [eksternlink#http://]Halden Arbeiderblad[/link].

Halden Venstres engasjement i saken:
1 000 støtter Venstre og vil bevare formgivning.
Ta vare på de kreative fagene.
Vi må ikke spare oss til fant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**