Tolga Venstre markerte verdens miljødag

Fredag 4. juni markerte Tolga Venstre verdens miljødag, dagen før selve dagen. Verdens miljødag ble innstiftet i 1972 av FN for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og aktivister og tilhengere over hele verden feirer årlig denne viktige dagen. Tolga Venstre er med sin markering av dagen glad for å være del av et verdensomspennende miljøengasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


God respons
Venstrelaget serverte klimaråd, Venstre-quiz og neslesuppe med Rørosrømme. Mange personer tok seg tid til en stopp og en prat. Folk som besøkte standen ville drøfte alt fra måter å redusere forbruk på, bevisst bruk av bil, enøk-tiltak og lavenergihus til det å ta med seg handlenett i steden for å kjøpe plastpose på butikken. Det ble også påpekt at myndighetene må legge til rette slik at folk kan velge miljøvennlige løsninger i større grad enn i dag, og at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Det er tydelig at mange mennesker har bevisste holdninger og engasjement i forhold til miljø!

Miljødag 2010

Foto: Kari Gjelten

Siden neslesuppa slo godt an hos folk kan vi røpe at oppskrifta er hentet fra Den Norske Turistforening sine nettsider, men at den er piffet opp med et par fedd hvitløk og litt ekstra godt med smør samt en raus klatt Rørosrømme ved servering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**