Haldenser på Stortinget

Vanligvis er Wenche Olsen alene haldenser på Stortinget. Denne uka får hun selskap. Leder av Østfold Unge Venstre, Per Magnus Finnanger Sandsmark tilbringer nemlig denne uka i Venstres stortingsgruppe. Her skal han arbeide med miljøpolitikk på dagtid. På kveldene skal han jobbe med næringspolitikk på Venstres Hus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Halden Arbeiderblad

Intervju på side 7 i HA, 7. juni 2010

Finnanger Sandsmark mener at næringspolitikk er helt essensielt for å utvikle fremtidens Halden. Derfor mener han at denne delen av opplæringen er spesielt matnyttig.

– Det er avgjørende for Halden at det blir attraktivt å skape sin egen bedrift med flere nye arbeidsplasser. Framtida har alltid blitt skapt av de nye bedriftene. Til ulike tider har gründere i Halden startet opp veveri, sagbruk, skoproduksjon, IT-bedrifter og klimahandelsvirksomhet. Uten å satse på selvstendige næringsdrivende, slik Venstre vil, stimulerer vi ikke til slik nyskaping fort nok. Vi trenger flere nye arbeidsplasser, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark

Miljø- og klimapolitikk blir stadig mer aktuelt i Norge og verden for øvrig. – Jeg gleder meg til å lære mer om miljøpolitikk på Stortinget denne uken. Venstre er flinke på miljøpolitikk, og jeg vil bli enda flinkere. Venstre vil at framtida skal bli en ren fornøyelse. Da må vi få toget til å gå når det skal, redusere de store punktutslippa av klimagasser og gjøre det lønnsomt å handle miljøvennlig, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Den engasjerte haldenseren ønsker å drive med mer politikk i fremtiden. – Flere i Venstre ønsker at jeg skal stille som kandidat til fylkestingsvalget, og det vil jeg. Vi trenger ivrige haldensere som tørr å stå løpet ut for gode Halden-saker, for eksempel for å bevare kunst- og kulturfaga i videregående skole, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Venstre-politikeren mener at det trengs flere sterke stemmer for Halden i den nasjonale politikken. – Det er mange Halden-saker som burde blitt løftet til Stortinget. Jeg savner engasjement fra Storting og Regjering for å bevare Konservativen, for å få fortgang med dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold og bedre kommuneøkonomi, sier Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**