ÅPENT GRUPPEMØTE MANDAG 14. JUNI 2010

I tråd med møteplan innkalles det med dette til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe mandag 14. juni kl. 1830-2000. Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Til: Alle medlemmer i Nordre Aker Venstre
Kopi: Oslo Venstre

ÅPENT GRUPPEMØTE MANDAG 14. JUNI 2010.

I tråd med møteplan innkalles det med dette til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe:

Mandag 14. juni kl. 1830-2000. Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

Forslag til saksliste:

Sak 09/10 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 10/10 Bydelsutvalgsmøtet 17. juni

Saker som står på kartet er bl.a.
Allidretten — Opphør av virksomhet
Høringssak tiltaksplan mot tagging
Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2009
Kvalitetsrevisjoner 2009
Årsrapport tilsynsutvalget for hjembaserte tjenester
Miljøgate Sognsveien — varsling vedtak
Reguleringsplan for småhusområder i Oslo ytre by.
Enveiskjøring i Bergrådveien
Myrerskogveien 52C-54 (Rønningen folkehøgskole) Invitasjon til planinnspill mv.

Sak 11/10 Orienteringssaker

Nordre Aker Venstre

Oslo Venstre

Bystyregruppa

Stortingsgruppen

Sak 12/10 Eventuelt

Sakslistene til politiske møter i bydelen finner du på bydelens hjemmesider: http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/

Oslo, den 6. juni 2010
Med vennlig hilsen
Venstres bydelsutvalgsgruppe i Nordre Aker
v/Torhild Taklo Knutzen
Mobil 48 25 00 28
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**