Miljørisiko måles ikke i lokal sysselsetting

-Arbeidsplasser på land kan fortsatt gi olje i fjæra, sier Troms Venstre og viser til det umulige ved å vurdere risiko i forhold til hvor mange arbeidsplasser oljeaktiviteten måtte gi i Lofoten, Vesterålen og Senja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttalelse fra Troms Venstre 7. juni 2010

Miljørisiko måles ikke i lokal sysselsetting

Troms Venstre advarer sterkt mot å vurdere miljøtrusselen ved oljeaktivitet i kystnære områder i forhold til hvor mange lokale arbeidsplasser oljeaktiviteten vil gi. Arbeidsplasser på land kan fortsatt gi olje i fjæra! Det er ingen grunn til å spille hasard med det nødvendige artsmangfoldet i økologien. Troms Venstre synes valget er lett når man kan velge miljøet samtidig som man sikrer evigvarende arbeidsplasser i fiskeriene og framtidig matproduksjon. Rekruttering av nye årsklasser for fisk må sikres. Et rent hav er også avgjørende for å hente ut nye næringsstoffer og medisin for hele verden.

Oljesøl Grimstad Ruagerkilen naturreservat

Foto: Jan Kløvstad

Oljeutslippet i Mexico-gulfen er et scenario som viser hvor katastrofal en slik enkelthendelse kan være for miljøet over store geografiske områder, uansett om aktørene har lang erfaring og kompetanse.

I likhet med Havforskningsinstituttet går Venstre imot oljeaktivitet i feltene Nordland VI, VII og Troms II. Følgelig blir en konsekvensutredning unødvendig. Det er miljømessig sett ingen grunn til å kompromisse ved å åpne for oljeaktivitet i bare ett eller to av de sårbare feltene siden enkeltutslipp vil kunne ramme svært store områder. Når torskens gyteområde stadig utvides nordover, er det heller ikke tilstrekkelig å spare bare Lofoten-feltet (Nordland VI).

Færre arbeidsplasser i lengden
Forlokkende lovnader om økt lokal sysselsetting ved oljeaktivitet her nord blir imøtegått i en ny sysselsettingsrapport fra Olje- og energidepartementet. Rapporten viser at oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen vil gi langt færre nye arbeidsplasser enn hva oljeindustrien tidligere har antatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**