Befaring i Kvithei

Sola Venstre på befaring i Kvithei

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Kvithei ved Hålandsmarka

Kvithei ved Hålandsmarka
Foto: Anja B. Endresen

Kvithei er et område som Sola kommune nettopp har kjøpt tilbake fra Forsvaret. Det er utmark, lynghei og våtmark (salamanderdam) og ligger vestover fra Hålandsmarka. Det er i Sola kommune nettopp opprettet et kommunalt utbyggingsselskap for området.
Vi ville bli kjent med området samtidig som vi hadde lyst til å gjøre noe hyggelig sammen med andre natur- og miljøbevisste mennesker.

Det var en lærerik tur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**