Havneløsning i Midt-Norge

I et leserinnlegg tar Venstres Håkon Alstadheim til orde for havneplassering i Midt-Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Innlegg av Håkon Alstadheim, Stjørdal Venstre
Trønderavisa har et bilde av skisse til havn i Hell-området på torsdag som jeg hoppet ganske kraftig i stolen av. Vi er mange i Trøndalagsfylkene som ser mulighetene i en effektiv, klimavennlig løsning for transport. For Venstre er det imidlertid klart at skissen som presenteres i avisa IKKE er løsningen. Venstre i Stjørdal mener vi må få til et samarbeid mellom Stjørdal og Malvik kommuner om en løsning som skåner nærmiljøet langt bedre. Dette trodde jeg var kjent i fagmiljøene !

Ulike løsninger fra Muruvik havn og nordover forbi kommunegrensa til Stjørdal, med en vesentlig del av lengden sprengt ut fra bergveggen sør for Billedholmen kan gi en løsning som er minst like effektiv som den første skissen på Hellstranda. Her trengs et tett samarbeid mellom kommunene på begge sider av fylkesgrensa for å få til en løsning til beste for alle, også nærmiljøet.
En effektiv terminal nord for Trondheim vil bety at industri og administrasjon lettere kan lokaliseres i hele Nord-Trøndelag.

Arbeidsplasser innen politi, toll, logistikk og forsyning vil være høyt kvalifiserte, stabile arbeidsplasser som vil gi Stjørdal verdifullt påfyll av kompetanse og kontaktflater.
Stjørdal Venstre støtter tanken om effektiv, klimavennlig transport som ligger bak ønsket om etablering av containerhavn i tilknhytning til fly, veg og bane i Midtnorge. For næringslivet i Nord-Trøndelag vil en plassering nord for Trondheim kunne bli utslagsgivende. Dette er et løft som Stjørdal og Malvik kan gjøre for Trøndelag nord for Trondheim.

Plasseringen må selvsagt ta hensyn til lokalt artsmangfold og lokale friluftsinteresser. Stjørdal Venstre mener at en plassering langs sjøen fra dagens havn i Muruvik vil kunne skje med akseptable lokale konsekvenser. Adkomst til veg, bane og flyplass vil nødvendigvis føre til en omfattende tilpasning også i Stjørdal, men Hellstranda kan skjermes samtidig som Midtnorge får et tidsmessig transportnett.

Etableringen av ei havn henger naturligvis sammen med en betydelig styrking av jernbanen sørover, med flere spor/kryssinger og elektrifisering. En gjennomarbeida transportløsning for Midtnorge vil kunne føre betydelige godsmengder over på jernbane og sjø; og styrke kapasiteten også for persontrafikk. Inntil det motsatte er bevist, regner jeg med at bildet er noe Trønderavisa har hentet fram, og at Trondheimsfjorden havn er klar over at kartet i avisa blir ansett som uaktuelt av folk i Stjørdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**