Temamøte om forbrenningsanlegg

Tirsdag 15.juni kl 1830 blir det tema/ infomøte om forbrenningsanlegg i Bodø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


NVE gav mandag 7.juni fjernvarmekonsesjon til Bodø Energi AS. Dette åpner for forbrenningsanlegg på Burøya og Bioanlegg på Mørkved.

søppeldunker for resirkulering

Foto: microsoft

Bodø Venstre har invitert administrerende direktør Leif Magne Hjelseng fra IRIS Salten IKS til å komme for å informere om hvilke muligheter dette åpner for og hva vedtaket til NVE innebærer for framtidig avfallshåndtering i Salten, samt svare på spørsmål om temaet.

Møtet er åpent for alle.

Temamøtet avholdes i forkant av styremøtet i Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**