Tone Rasmussen på fylkestinget

Venstres første vara til fylkestinget skal møte på junisamlinga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Tone Rasmussen har vært innom plenumssalen enkelte ganger tidligere og er i så måte ikke fersk som fylkespolitiker. Hun erstatter Roar Sollied, som har fått tilslag hos UNN og blir sykemeldt i samlingsuka. Han deltok på komitemøtet i går og har hatt overlappsmøte med vararepresentanten i dag.

Tone Rasmussen er nå bosatt i Ibestad, der hun pt er næringssjef. Hun er marinbiolog av utdanning og holder på med doktorgrad på området. Fylkestinget skal blant annet behandle en sak om oppdrettsnæringen. Tone er som mange Venstre-folk svært opptatt av næringspolitikk og utdanning, og det blir det en god porsjon av også denne gangen.

Fylkestingsuka åpner med formøter på mandag 14. juni og varer til og med fredag. Sommersamlinga er for første gang på mange år lagt til Tromsø, hvor Fylkestinget normalt møter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**