Åpningen av Sjunkhatten nasjonalpark

Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Nordland tar med seg kommunale og fylkeskommunale representanter på åpningen av vår nye nasjonalpark lørdag 12. juni — søndag 13. juni!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Programmet for åpningen av Sjunkhatten nasjonalpark

Mistfjorden sett fra Dyrlihumpan. Sjunkhatten (1185 moh) med snø t v for midten

Mistfjorden sett fra Dyrlihumpan. Sjunkhatten (1185 moh) med snø t v for midten
Foto: Tor Egil Kvalnes

12. juni åpner Nordlands nye nasjonalpark — Sjunkhatten nasjonalpark. Parken har et geografisk område som strekker seg over tre kommuner — Bodø, Fauske og Sørfold.
I den offisielle åpningen som vil foregå på et område i nærheten av Valnesfjord Helsesportsenter vil det være et bredt sosialt og kulturelt program som strekker seg over 6 timer.
I tillegg til selve hovedprogrammet i Valnesfjord vil det også være eget program i Røsvik, og et arrangement i for inviterte gjester i Bodø.

Se PROGRAMMET

Sjunkhatten nasjonalpark kalles også Barnas nasjonalpark. Nærmere 50 % av barna i Nordland fylke bor nært nasjonalparken. Korte avstander fra by og tettsteder vil gjøre det lett for familier, skoler og barnehager å oppsøke nasjonalparken. Det har derfor vært naturlig å la barn og unge, samt parkens særegenhet med den samiske tradisjonen i området få bære preg i de aktiviteter som skal bedrives under åpninga. Stort barnekor vil danne ramme for åpningsseremonien i Valnesfjord, og det samiske vil fremheves når den samiske skapelsesberetningen blir presentert i Røsvik senere på dagen.

Sjunkhatten Nasjonalpark

Sjunkhatten Nasjonalpark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**