Bedre lærere først

Venstre vil ha en god offentlig skole som har ambisjoner for alle elever. Dette krever flere og bedre lærere.

– Lærere som kan faget sitt og kan lære det bort er selve grunnsteinen i skolen. Derfor må det å sikre at lærerne får høyere faglig og pedagogisk kompetanse prioriteres foran andre gode tiltak i skolen, sier Martin Løken, kommunestyrerepresentant for Venstre i Elverum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Pengene som i dag brukes på bananer og flere skoletimer bør prioriteres til etterutdanning av lærere. Vi må øke kvaliteten i den tiden elevene er på skolen før vi utvider tiden de er der.

Det er bred politisk enighet om å satse videreutdanning for lærere, men dagens ordning fungerer ikke.

Kommunene har ikke nok penger til å prioritere videreutdanning til alle lærerne som trenger det. En stor del av videreutdanningsplassene blir ikke benyttet.

Venstre har foreslått i Stortinget å utvide statens andel av finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere, slik at kommunene får råd til å skape en bedre skole.

– For Venstre er dette bare første skrittet på veien mot en bedre skole. Venstre har foreslått å utvide etterutdanningsordningen, slik at flere lærere kan få høyere faglig og pedagogisk kompetanse. Med bedre lærere får vi en bedre skole for barn og unge i hele landet, sier Martin Løken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**