Flott sommerfest i Mandal Venstre!

På grunn av regn måtte grilling gå ut til fordel for pizza, men stemningen var god og vertskapet upåklagelig. Mandal Venstre hadde både sommeravslutning, styre- og grupemøte under ett!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Styremøte Mandal Venstre 11.6.2010.
NB! Ordinært oppsatt møte 14.6 går ut.

Gul blomst

Foto: Trond

Takk til Sigurd Bjørn (og kona) for et kjempefint sommerfest-møte hjemme hos ham!
Vi fikk smake utmerket, god og spesiell hvit- og rødvin, og fikk god pizza å spise. Vi diskuterte det meste som tenkes kan innen politikk og utenfor politikk!

Takk til Torgrim for en spennende og ny type møteledelse! Særlig omstendighetene rundt Bankeveien og bjørkealleen ble grundig drøftet.

Referat:
Til stede: Sigurd Bjørn, Ingvild, Mona, Rasmus, Trond (styret), samt Torgrim (gruppeleder)
Vi fikk også besøk av Marius, kamerat av Rasmus
Forfall: Unn og Stein Inge

Styremøtet:
10/20 SSB-formularet ble gjennomgått og signert. Trond avventer OK fra kasserer og sender det så.
10/21: Vi gikk gjennom resultatene av ringerunden angående nominasjon, kontingent, etc. Trond skal sammenfatte resultatene og la dem gjennomgås av styremedelmmene.
Noen har ennå noen igjen å ringe. Dessuten venter vi resultatene fra Stein Inge.
10/22: Ingvild (og Stein Inge) har tatt initiativ til en fantasy-liste, d.v.s. en rekruttering av listekandidater blant kjentfolk og kulturpersonligheter.
Vi diskuterte mulighetene for denne og var svært begeistret. Sigurd Bjørn hjelper til med MK.
Øvrig:
Møteplan for høstsemesteret kommer etter hvert. Mot slutten av nominasjonsprosessen vil vi koble inn ytterligere medlemmer for å kvalitetssikre lista. Leder håper at flere kan bidra. Fungerende komite vil selvsagt gjøre grovarbeidet.

Husk å arbeide med nominasjonen, også til fykestingsvalget. De som kan tenke seg å stå på denne kan bare sende meg en mail.

Siste bystyre er et ekstraordniært den 24. juni. Gruppeleder bestemmer selvsagt om det er behov for flere møter, her.

Ha en fin sommer!

Trond

Mandal By

Foto: Trond

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**