Namsosbanen!

Leder i Namsos Venstre Geir Olav Knappe – fortørnet over utspillet til Senterpartiordfører Jostein Hildrum i fra Overhalla om å omdefinere Namsosbanetraséen til natursti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Juni 2010:

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

Kommentar til Jostein Hildrum fra Geir Olav Knappe: Det er overraskende at det er mangel på turstier i Overhalla kommune.
Namsosbanen er et regionalt anliggende som Samkommunen bør legge en strategi for.
Jernbaneverket sa følgende for ett år siden:
"Vi anbefaler at Namsosbanen vurderes på nytt om 4-5 år. Innen den tid bør erfaringsmateriale for drift og transport av applitt danne grunnlag for nye vurderinger, i både Holandsvika og Namsos."
Skal en lykkes med å videreutvikle industrien i Namdalen må en bla satse på jernbanen og infratsruktur En omdefinering av jernbanelinja er feil spor i en slik utvikling.

Les mer i Namdalsavisa..

Kommentar:
SP-strategi?
Er dette nok et forsøk fra Senterpartiet lokalt og sentralt om å nedlegge Namsosbanen for å få utskipingen av aplitt og andre mineraler fra Indre Namdal til Nordland? Hva er det med denne Holandsvka på Søfting i Mosjøen, som gjør vika, den nedlagte sementfabrikken og kaia så atraktiv for Senterpartiet i Namdalen? Jeg har selv vært og synfart den nedlagte sementfabrikken og kaien i Holandsvika. Omvisningen fikk jeg av en lokal SP politiker! Har en dørfabrikk i Hattfjelldalen hatt utskiping av dører fra Holandsvika? Har noen SP politiker sittet i styret eller vært tilknyttet denne dørfabrikken? NT

26. mars 2008:
Utskiping av aplitt til Mosjøen eller Namsos Havn?
NRK – Trøndelag melder at Lars Peder Brekk nå går inn for utskiping av aplitt fra Namsos Havn. Dette viser at fornuftige argumenter virker, påpeker leder i Namsos Venstre Geir Olav Knappe. Han utfordrer nå Heli Utvikling om å kommunisere tydeligere med sikker informasjon om den fremtidige utvinningen av aplitten. Vi kan ikke synse og håpe i en slik viktig sak. Nå må fakta på bordet, understreker Knappe.

Mars 2008:

Geir Olav Knappe - Sentrum

Foto: Martin Hågensen

Aplittforekomsten i Namskogan er bare en av argumentene for at Namsosbanen bør opprustes. mener leder i Namsos Venstre Geir Olav Knappe.
Råvareprisene på metall gjør at det igjen kan bli bergdrift av ulikt valør i Namdalen. Godstransporten utgjør i dag et betydelig press på veiene våre. Jernbane bør igjen bli regelen for godstransport. Ikke unntaket. I følge leder i Namsos Venstre Geir Olav Knappe bør også Trønderbanen forlenges til Grong, og tenk om vi kunne tatt toget fra Namsos til Oslo. Jernbaneutbygginga her til lands kom neppe fordi det var særs billig å bygge jernbane på den tiden. Knappe er enig med Håvard Vannebo om at dette er god distriktspolitikk, god samfunnsøkonomi og ikke minst, en tar miljøutfordringene på alvor. Den namdalske stortingsbenken utfordret Namdalen på større satsinger i regionen. Da blir det merkelig og svært defensivt å mene som Lars Peder Brekk i denne saken. Kommunene i Namdalen må nå stå sammen. Vi trenger en Namsosbane som går på skinner. Knappe er glad for at krefter i Grong mener det samme.

Mars 2008:
Tidligere ordfører i Grong, Helge Formo, er svært skuffet over at lederen i næringskomiteen på Stortinget, viknaværingen Lars Peder Brekk (SP) stilte seg bak samferdselminister Liv Signe Navarseters (SP) avisende holdning til å skipe ut aplitt fra Namsskogan via Namsosbanen. NA på lederplass, sist mandag, er også svært kritisk til Brekks utspill om å stikke kjepper i hjulene for en liten, men viktig landsdel – Namdalen (Kilde NA).

Kommentar: Jeg er helt enig med Helge Formo og lederinnlegget i NA. Har noen viknaværinger blitt en flokk med egoister, som kun ser seg selv best og glemmer resten av Namdalen? NB! Det gjelder selvsagt ikke alle øyboerne, men enkeltindivider. Hvor har det blitt av distriktspolitikkeren Brekk? Har han sporet av? Årsaken til valget av utskipingshavn, sier Brekk, er gjort av samfunnsøkonomiske hensyn. Det vil koste ca. 200 millioner kroner å sette i stand Namsosbanen og 20 millioner for å gjøre Mosjøen havn klar for utskiping av aplitt. Men, – her er det virkelig et stort men!!! Hva vet Brekk om standarden på jernbanesporet inn mot Mosjøen. Må linjegangen oppgraderes før slik tungtransport kan iverksettes? Hva vil dette koste? Jeg har alltid støttet Vikna – virkelig håpet at kommunen skulle lykkes med Norveg og eventuelle prosjekter på Lauvøya, men det det går da en grense for sneversyn! Sentraliserte SP politikere og håpefulle tilkomne lokale aplittbautaer i Mosjøen, bør inntil videre snakke for seg selv! Mulighetene som Helge Formo påpeker, er levende tilstede for en oppgradering Namsosbanen. Kobberprisene har godt opp – kobberen i fjellene nær Skorovatn venter på å bli hentet ut. Store klebersteinsforekomster i Snåsa ligger klar for utskiping fra Namsos havn. Aplittforekomsten i Namsskogan venter på utskiping. Namdalen mangler bare et oppgradert jernbanespor. NT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**