Boligsituasjonen for studenter i Trondheim

Ved studiestart i fjor stod mange studenter som var lovet det, uten bolig, og samskipnaden måtte ty til midlertidige løsninger for å hjelpe fortvilte bostedsløse. – Skal Trondheim opprettholde sitt gode rykte som studentby, er det viktig at vi tilbyr et godt velferdstilbud i form av boliger, sier Jon Gunnes, som i formannskapet i morgen stiller spørsmål om studentboligsituasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Studentsamskipnaden tilbyr bare boliger til 13 prosent av studentene i Trondheim, resten må ut på det private markedet. Men for mange, særlig de utenlandske studentene, er det svært vanskelig å skaffe seg hybel på egen hånd.

Jon Gunnes

Foto: Rune Kongsro

– På lang sikt er det viktig at vi får bygd flere studentboliger, men på kort sikt er det viktig at vi sikrer at alle som er lovet det, får et tilbud. I fjor i august/september hersket det kaotiske tilstander for våre nye studenter. Trondheim fikk et dårlig omdømme fordi det var vanskelig å skaffe våre studenter et husvære. Særlig fikk vi inntrykk av at utenlandske studenter følte seg lurt da de hadde oppfattet at de var garantert en studenthybel når de valgte Trondheim, sier Gunnes. Han mener det er viktig at vi er bedre forberedt på høstens studentinnrykk, og vil derfor stille et spørsmål til rådmannen i formannskapsmøtet om hvordan han bedømmer situasjonen foran denne høstens opptak av nye studenter. – Er vi godt forberedt, har vi større mulighet til å finne akseptable midlertidige løsninger for de som må vente litt på en mer permanent bolig, sier Gunnes.

Hyblifisering

Et annet problem som har oppstått på grunn av at samskipnaden tilbyr så få studenter boliger, er den såkalte hyblifiseringen, noe Gunnes også vil stille spørsmål om i tirsdagens møte.
– Over flere år har vi hatt en uheldig utvikling med "hyblifisering" i enkelte bydeler av Trondheim. Bystyret har ved flere anledninger prøvd å få stabilisert / bedret problemet. Det ble utarbeidet en veileder. For huseiere skulle denne virke forebyggende slik at vi ikke fikk ulovlig ombygging og utleieforhold. Hvordan vurdere man status på dette problemet i dag? Hvordan "overvåker" kommunen utviklingen og har klagene fra naboer og andre gått ned etter at veilederen nå har virket en stund?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**