Kollektivplan Bodø til høring

Kollektivplan Bodø sendes i disse dager på 8 ukers høring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Jeg er meget godt fornøyd med at vi endelig kan sende denne planen på høring. Dette sier fylkesråd for samferdsel May Valle i en kommentar.

Kollektivplan Bodø skal fungere som regional plan – og kommunedelplan for kollektivtrafikk i Bodø.

Kollektivplan for Bodø

Kollektivplan for Bodø

Når planen nå går ut på høring er det viktig at alle som vil mene noe om framtidig kollektivtrafikk i og rundt Bodø engasjerer seg i saken, slår May Valle fast. Jeg vil også understreke at vi ønsker at resultatet blir best mulig fremtidsrettet, og for å få det til, må vi få inn flest mulige innspill.

Dokumentene vil bli lagt elektronisk tilgjengelig på www.nfk.no/samferdsel og på www.bodo.kommune.no. Interessert vil på forespørsel kunne få dem ettersendt i papirversjon. De vil også bli tilgjengelig til utlån på Fylkeshuset, Rådhuset, Herredshuset og Bodø bibliotek.

Det bes om at uttalelser sendes elektronisk til [email protected]. Merk e-post med “Kollektivplan Bodø”. Det er også mulig å sende uttalelse i posten til Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø, merk konvolutt med “Kollektivplan Bodø”. Høringsfristen settes til 09.08.10.

Her er høringsutkastet til “Kollektivplan Bodø”

Nærmere informasjon, kontakt med fylkesråd for samferdsel May Valle, tlf. 977 39 636, og/eller Bjørnar Klausen, tlf. 75 65 08 75 eller Helge Lynghaug tlf. 75 65 05 97.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**