Lundodden

Venstre er blitt beskyldt for å legge seg flat for Fylkesmannen i Lundodden-prosjektet. Vi legger oss ikke flate, vi er bare oppriktig enig med Fylkesmannen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Lund venstre ønsker ikke ikke å endre Lundodden fra å være noe annet enn det den er regulert for, og det er friluftsområde.

Det var ikke uten grunn vi fikk PNM-utvalget med på å be om profil kart da saken dukket opp første gang i PNM-utvalget. Vi var skeptiske til utbyggingen; den ville bli veldig dominerende i området, sperre utsikten for den eksisterende bebyggelsen, området er ikke regulet til annet enn friluftsområde, trafikksikkerhetsmessig vil prosjektet by på store problem m.m

 Lundodden

Lundodden

Fylkesmannen i Rogaland har mange gode argumenter imot denne store utbyggingen som er planlangt på Lundodden. Argumentene er helt på linje med det vi har hevdet i PNM-utvalget.

Skulle Høyre, ved Hogne Skjerpe, være fortørnet over noe i denne sak så burde det heller være at nok en gang følger Fylkesmannen i Rogaland det Venstre i PNM-utvalget har stått for.

Utover det vi har argumentert for påpeker Fylkesmannen i Rogaland at reguleringsplanen skulle ha blitt behandlet etter den nye plan- og bygningsloven, og som følge av det kreves det en konsekvensutredning av prosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**