Kommunal skolepolitikk er mer enn antall skoler

En kommunes velstand måles ikke først og fremst gjennom antall skoler — men det tilbud og innhold den enkelte elev får, sier Venstres Per Håkon Stenhaug i en pressemelding knyttet til Venstres beslutning om å følge rådmannens innstilling knyttet til Hillestad og Gausentangen skoler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre sitt valg i denne saken må sees i sammenheng med flere aspekter, og en totalvurdering ut fra kommunens økonomiske situasjon pr. juni 2010.

Per H. Stenhaug

Per H. Stenhaug

Venstre er for å beholde alle fem skoler i Holmestrand — men samtidig imot de konsekvenser og ringvirkninger som i sum rammer innenfor alternative forslag, sier Stenhaug videre.

Hovedbegrunnelsen for å støtte rådmannens forslag om nedlegging er denne;
En kommunes velstand måles ikke først og fremst gjennom antall skoler — men det tilbud og innhold den enkelte elev får.
Samtidig betyr ikke nedleggelse av to skoler at antall lærere reduseres og at læremidlene blir dårligere. En reduksjon av bygningsmasse gir i vårt tilfelle mer midler slik at vi kan videreutdanne de vi har, og ansette flere for de ulike behov vi har.

Dermed ser vi muligheten for å styrke den offentlige skolen i Holmestrand, uttaler Per Håkon Stenhaug.

Hele pressemeldingen fra Venstres Per Håkon Stenhaug kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**