Norge er blitt klassens klovn i satsingen på miljø og fornybar energi

I forrige uke fikk kunne NRK melde om en fersk undersøkelse som viste at Norge er nest dårligst i Europa på utvikling av ny, fornybar energi. Kun Tyrkia er dårligere. Venstre ønsker en mer offensiv miljø- og energipolitikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Norge skal lede an i Europa i overgangen til et samfunn som ikke er avhengig av klimafiendtlig olje.

Kun 0,9 % av produsert energi i Norge stammer fra ny fornybar energi laget av vind-, sol-, geo-, bio-, bølge- eller tidevannskraft. Dette er nest dårligst i Europa. Den rød-“grønne” regjeringen har sviktet på dette punktet. Målsetninger for produksjon av fornybar energi vedtatt av Stortinget for nesten ti år siden er langt fra nådd. Sverige har nådd sine mål, og da den nåværende regjeringen tok over for blant andre Venstre i 2005 hadde Norge og Sverige kommet like langt. Lite har skjedd i Norge siden.

Soria Moria-erklæringen sier på dette punktet at Norge skal være “verdensledende innenfor utvikling av miljøvennlig energi”. Venstre er enig med regjeringspartiene i dette, men vi stiller spørsmål om hvem som skal ta ansvaret for å følge opp denne politikken når dagens flertallsregjering tydeligvis ikke vil.

Venstre tar gjerne ansvar for å arbeide sammen med næringsliv, organisasjoner og fagmiljøer slik at vi får en politikk som kan bygge landet for fremtiden med miljøvennlige løsninger. Forrige uke var Venstre med å fremme tre forslag i Stortinget som vil styrke Norges innsats på miljø- og klimaområdet. Disse var:

– Opprettelse av et eget fond for utvikling av klimavennlig teknologi
– Styrking av miljø- og klimaarbeidet i kommunene, som får mer ansvar for å gjennomføre en god klimapolitikk
– Gjennomføre konkrete tiltak fra “Klimakur 2010” raskere enn planlagt.

Samtlige forslag ble nedstemt av regjeringspartiene.

En ansvarlig miljøpolitikk kan ikke kun drives av erklæringer og vern av regnskog i utlandet. Gode prosjekter på klima og miljøvennlig energi innen både næringsliv og forskning står i kø i Norge. Både i påvente av konsesjonsbehandlinger og midler. Hvor lenge kan vi forvente at næringslivet og forskningsmiljøene gidder å fortsette, når viljen og evnen til satsing fra regjeringen er på et lavmål?

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder
Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**