Telehivproblemer i tunneler

Venstre fremmer uttalelse i Fylkestinget om vegstandarden på Helgeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Fylkestinget i Nordland har registrert de store problemene med telehiv i Umskardunnelen på E12 og

telehiv

Foto: microsoft

Korgentunnelen på E6. Dette har skapt store problemer for trafikantene med redusert framkommelighet. Rent trafikksikkerhetsmessig er dette også et stort problem. Trafikantene forventer ikke å møte store telehiv og issvuller inne i nye tunneler.

Nordland fylkesting ber regjeringen sette av ekstraordinære midler i riksvegbudsjettet for 2011 slik at telehivproblemene i disse to tunnelene kan bli utbedret. Situasjonen er uholdbar og forholdene må snarest rettes opp!

Bjørg Helene Jenssen

Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**