Fylkesrådens aktivitetsplan

Her er en oversikt over Annikken Kjær Haraldsens aktivitetsplan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uke 6
8. februar: Fylkesrådsmøte
10. februar: Sørsamisk konferanse
11. februar: Musikkstrategimøte HINT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**