Et liberalt blikk på bystyremøte — juni 2010

For første gang denne perioden opplevde miljøpartiene å vinne en miljøsak- støttet av Frp! Skjerstadfjorden skal konsekvensutredes og det er stopp for nye oppdrettsanlegg de neste to-fire år. Årets lengste bystyremøte ble avsluttet klokka sju (normalt i femtiden) og det var mange gode debatter med store variasjoner mellom de politiske konstellasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Juni møtet i bystyret handler hvert år om perspektivmeldingen og tertialrapporter. Til dette møtet var det også relativt store saker på kartet som Skjerstadfjorden, sentrumsplanen, kulturkvartalet — skisseprosjektet, høring om forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten + en haug med småsaker.

250 siders sakskart, ca 100 sider med ettersendte dokumenter og et par hundre sider plansaker var gjennomgått og diskutert med styret i Bodø Venstre før bystyret. Bystyret denne gangen var lagt over to dager.

Onsdags ettermiddag gikk relativt raskt unna, uten nevneverdige diskusjoner. Det eneste måtte være at miljøverndepartementet har vedtatt å verne Saltstraumen som kjent, dette medfører at de har vedtatt å fjerne reguleringene for akvakulturanlegg på Godøynes og Straumøya. Her fremmet Venstre et forslag til høringssvar i tråd med det Godøynes og omegn velforening i forkant hadde sendt til gruppelederne. Men fikk kun støtte fra SV og Rødt, men det har ingen relevans for miljøverndepartementet har bestemt å fjerne disse, Bodø kommune er bare en høringsinstans.

Torsdag ble som nevnt en lang dag. Få saker, men mye debatt. Det startet med to interpellasjoner, en fra Venstre som ville at kommunen skulle trekke seg fra e-valg prosjektet og en fra Rødt som ville boikotte Israel. Begge interpellasjonen skapte stor prinsipp debatt etter tydelig parti linjer. Skuffende var det dog at Høyre ikke støttet e-valg forslaget til Venstre. Det falt (bare støttet av Rødt), så håpet nå er at kommunaldepartementet stopper prøveordningen. Venstres representant tok god avstand fra Rødt sine boikott ønsker ovenfor Israel. Her fikk Rødt kun SV´s støtte.

Økonomisakene tertialrapporten og perspektivmeldingen viser at Bodø kommune har enorme utfordringer, særlig innenfor Helse og Sosialsektoren. Som forventet med et sosialdemokratisk styre brukes det for mye offentlige midler til drift og det både spares og investeres for lite. Det må skjæres ned med en 50 millioner de nærmeste årene, og det blir utfordrene med dagens posisjon! Når sosialdemokratene kan styre sine kommunale foretak med budsjetterte millionunderskudd (Bodø Spektrum) så sier det jo litt om hvilken manglende økonomiforståelse og prioriteringsvegring de har. Perspektivmeldingen 2011-2020 er nesten ren borgelig politikk; effektivisering, fokus på bedre eierstrategi, gjennomgang av ikke pålagte oppgaver m.m.

Kulturkvartalet ble en sikkelig debatt sak mellom borgelig og sosialistisk side. Venstre, Høyre og Frp fant sammen i et forslag som ville redusere skisseprosjektet til en ramme på 1000 millioner, og åpnet for å utrede kino om p-anlegget forsvinner. Posisjonen holder på sin 1,2 milliard ramme og kritiserer den borgelige side for å være kulturfientlig. Venstre synes nå at 1000 millioner er ganske så mye penger og mener det er mulig å redusere skisseprosjektet i henhold til dette, noe opposisjonsrepresentantene i kulturhusutvalget også mener.

Utenriks, miljø

Foto: Luth

MILJØSEIER — utrolig nok, med støtte fra Frp, fikk SV, SP, Venstre, KRF, Rødt og en utbryter fra AP flertall med 20 mot 19 (AP+H) for å skrinlegge det såkalte "miljøoppfølgningsprogrammet" for Skjerstadfjorden og heller satse på en sikkelig konsekvensutredning med bygge og deleforbud. Nå kan man få en sikkelig ny planprosess basert på ny kunnskap om hva fjorden tåler av oppdrett og ikke minst om torskeoppdrett kan trygt gjennomføres i et lukket fjordbasseng. Dette er den første, og trolig eneste miljøseieren som kommer i denne perioden — men en svært viktig seier, som vi er svært glade for!!!

Like bra gikk det ikke med høringsuttalelsen ifm forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Her ble oljeforkjemperne for sterke, AP+H+Frp fant sammen mot resten og vedtok en høringsuttalelse skrevet i oljeutvinningsånden av Team Bodø. Uten komitébehandling og ettersendt til bystyre skulle man vedta en tung høringssak! Fantastisk kritikkverdig saksbehandling, men det er vel det hovedposisjonspartiet AP ønsket.

Eller var det ikke mange sakene av den største interesse. Men møtet ble langt og debattene mange denne kalde juni dagen.

Med ønske om en riktig varm og klimavennlig sommer, fra Venstres bystyrerepresentant Terje Cruickshank.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**