Magne Mæhre ny lokallagsleder i Trondheim

Magne Mæhre er fungerende leder i Trondheim Venstre, og varamedlem til bystyret i Trondheim. De fleste som har møtt Magne sitter igjen med inntrykket av at han er en mann med et stort engasjement for mange ulike saker, at han er kunnskapsrik og velinformert og ikke minst: at han er en ekte liberaler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Magne Mæhre

Magne Mæhre

Magne er 41 år gammel, samboer, og bosatt i Fossegrenda. Han har en mastergrad i realfag fra NTNU, og jobber som programvareutvikler i Oracle.

Politisk er Magne særlig opptatt av Trondheim som student- og forskningsby, og situasjonen for studentene ligger hans hjerte nær. Videre er han opptatt av at Trondheim skal bli enda bedre på å legge til rette for nyskapende næringsliv, og at Trondheim skal bli en JA-kommune i forhold til virksomheter som vil etablere seg i byen.

Han ser på seg selv som utpreget liberal, og ønsker at alle skal få muligheten til å utvikle det gode liv for seg selv og sine, uten for mye styring fra det offentlige.

Magne meldte seg inn i Venstre for 15 år siden, og har tidligere vært styremedlem og nestleder i Trondheim Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**