Vil overvinne barriærer

Byggingen av Nord – Trøndelag handler om å se løsningene, sier Venstres gruppeleder Trond Prytz. (Kilde: N-T Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


-Utviklingen i Nord-Trøndelag handler mye om å se muligheter og overvinne barriærer, sa Venstres gruppeleder Trond Prytz under debatten om fylkesrådsleder Alf Daniel Moens tale. Han la vekt på bevisstheten rundt verdiskapningen i fylket. -Byggingen av Nord-Trøndelag handler om å se løsningene, har vi verktøy til å se muligheter overvinner vi barriærer, sa Prytz.

tømmerstokker vann skog tømmer innsjø

Foto: Jan Harsem

-Trønderavisa har i det siste lagt opp til en bred debatt om hvordan vi skal bygge Nord-Trøndelag. Dette skaper åpenhet om situasjonen og hvilke tiltak fylkeskommunen bruker penger på, sa Prytz. Han mener at dette setter retninger for det politiske arbeidet.

Hvilken rolle skal fylkeskommunen spille videre.
-Fylkeskommunen må selvfølgelig drive godt. Den må utnyttes til gagn for å bygge Nord-Trøndelag, mener Prytz. -Vi er veldig tunge på den offentlige siden i fylket. Evner vi å møte utfordringene. Leter vi alltid etter offentlige løsninger. Har vi de private nok med oss eller er det for lett å ty til løsninger som omhandler det offentlige system, lurer Prytz.

Smakraft 2

Foto: Ukjent

-Er vi gode nok til å omstille oss. Kommunesammenslåinger får vi som et tema før eller senere. Vi har en sak i fylkestinget om samkommune. Et virkemiddel for å nå videre som en spissing av samhandlingen. Vi må ha en visjon for å bygge Nord-Trøndelag, mener Prytz.

Pc, data, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Skape det nye Nord-Trøndelag
-Pengesekken sier mye. Fylkeskommunen er i dag bygd slik at vi vil velding mye. Vi mottar mye NTE-penger som forplikter, sier Prytz. -Det å bygge det nye Nord-Trøndelag handler om å ha nye og attraktive arbeidsplasser for unge. Det handler om å ha en kvalitet på tjenester.. Fylkesrådet sier vi stiller opp for næringsliv, kulturarrrangementer, frivillighet og kommuner. Vi har gode verktøy og samhandling er et virkemiddel for å nå dette målet, mener Prytz.

Utviklingen i Nord-Trøndelag handler mye om å overvinne muligheter og se barriærer.
Bevisstheten på verdiskapningen i fylket. Byggingen av Nord-Trøndelag handler mye om psykologi. Her har vi verktøy til å se løsninger, sier Prytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**