Full bredbåndsdekning i Levanger

Formannskapet i Levanger behandlet nylig en sak om bedre bredbåndsdekning i kommunen. Initiativet til saken kom fra Venstre i forbindelse med behandlingen av kommunebudsjettet for 2010. Venstre ønsker en satsning på bredbåndsnett med høy kapasitet i Levanger, skriver lokallagsleder Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – leder i Levanger Venstre

Datamus, hånd

Foto: Microsoft

Tilgangen til bredbånd er en forutsetning for å kunne fungere i dagens samfunn. Daglige gjøremål som betaling av regninger og bestilling av billetter er en liten del av det hver av oss er avhengig av bredbånd for å kunne gjøre. For næringsdrivende er bredbånd en forutsetning for å kunne drive sin bedrift. Mange arbeidstagere har også ordninger med hjemmekontor.

Venstre vil drive et målrettet arbeid for å videreutvikle Levanger som en attraktiv bostedskommune. At Levanger forsterker sitt rykte som en attraktiv plass å bo, vil bidra til både å beholde innbyggere og tiltrekke seg nye. De som har forsøkt å jobbe via dårlige linjer vet at hverdagen blir helt forandret ved tilgang til bredbånd. Det er viktig at det ikke er forbundet med ulemper å bo på landsbygda.

Levanger kommune må prioritere utbyggingen av den digitale motorveg. Ved å legge til rette for full bredbåndsdekning kan for eksempel små næringsaktører drive sin virksomhet fra stua hvor som helst i kommunen. Nedlasting og sending av data vil ikke bli noe problem. Det vil gi Levanger et fortrinn som kommuner som ikke har satset på bredbånd mangler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**