Venstre krever åpenhet

Lokalmedia har i den senere tid hatt fokus på kommunerevisjonens og kommunens kontrollutvalgs behandling av en sak hvor salg av kommunens eiendeler har blitt brukt til verferdsaktiviteter for ansatte i kommunen. Lillehammer Venstre tar til orde for åpenhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Lokalavisa GD har hatt fokus på saken hvor det påstås at en medarbeider i lederstilling har stått ansvarlig for at kommunalt utstyr har blitt solgt og pløyd inn i en velferdskasse. Disse midlene har i sin tur blitt brukt til å finansiere sosiale sammenkomster for ansatte. Kommunerevisjonen og kontrollutvalget har behandlet saken, uten å finne det naturlig å informere Kommunestyret. Formannskapsmedlem og leder av Venstres kommunestyregruppe, Johan Schei, tok i Formannskapet 15. juni til orde for at denne saken må orienteres om i Kommunestyret.

– Denne typen saker bidrar til å gi kommunen negativt omdømme, og de som tør å varsle om ukultur må roses, sier Johan Schei.

Saken ble gitt stor oppmerksomhet i kommunestyremøte 17. juni. Ved å unngå hemmelighold håper Lillehammer Venstre at saker av en slik art ikke skal forekomme i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**