Har du registert epost i meldemsregisteret?

Er du meldem i Venstre? Har du registert din epostadresse i meldemsregisteret? Eller har du fått ny epostadresse siden den ble registert?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I så fall er det viktig at du melder fra til Venstre sentralt. I Møre og Romsdal bruker vi av og til å sende ut elektronisk informasjon til medlemenne som har registert adressene sine. Derfor er det viktig at vi har epostadresse og at den er riktig!

Pr. i dag har vi registert epostadresser til om lag halvparten av medlemmene i Møre og Romsdal venstre og vi får vi mange eposter i retur av dem som er registert.

NB: Vi “plager” deg ikke med eposter i utide, og epostadressen din vil ikke bli formidlet videre til asndre. Den brukes kun i Venstre-formål.

Send en epost til [email protected] for å registere/oppdatere epostadressen din!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**