Tiggarar, politivedtekter og gateseljarar

Venstre kom i mindretal da bystyret diskuterte politivedtektene. Fleire var opptatt av å fjerne utanlandske tiggarar og ville bruke politiet til dette. Venstre meinte ei slik registrering ikkje løysre problem med kriminalitet, og at vi må tåle å sjå at det er fattige folk i ferda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Agderposten melder vidare:

“De nye politivedtektene for Arendal setter begrensninger for folk som vil selge ting og tang i gatene. Ingen kan nå gjøre dette uten et kommunalt ja. – Dette må også gjelde alle som selger ballonger på 17. mai, de oppfører seg som gribber. I tillegg må alle med boder rydde skikkelig opp etter seg, understreket Kristen Bjormyr (Sp) da bystyret vedtok vedtektene nylig. Anne Tørå Solsvik (V) gjentok sitt ønske om at trafikkbetjenter eller vektere skal få i oppgave å følge opp brudd på lokale forskrifter tilknyttet forsøpling og takras, men fikk ikke flertallet med seg på dette.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**