Venstre kjemper for åpenhet!

– Frøydis Austigard (V) gjør oss alle en stor tjeneste når hun som kommunepolitiker i Molde etterlyser full åpenhet i alle kommunale foretak. Det skulle være en selvfølge at når kommunen eller fylkeskommunen eier mer enn halvparten i et foretak, skal foretaket leve opp til intensjonene i Offentlighetsloven: å sikre at alle får full t innsyn i dokumenter og sakspapirer. Dessverre viser det seg at vi er avhengig av politikere som vokter om åpenhetsprinsippet, slike som Frøydis Austigard i dette tilfellet, skriver Romsdals Budstikke på lederplass i dag. Austigard tok opp innsyn i offentlige foretak o.l. i Molde kommunestyre 17. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Saken har fått stor oppmerksomhet. Pr. i dag er det alt for få foretak som følger offentlighetsprinsippene, og kommunene må i langt større grad engasjere seg i dette viktige spørsmålet. Les hele lederen i Romsdals Budstikke.

Her følger interpellasjonen til Austigard:


SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN I KOMMUNESTYRET TORSDAG 17. JUNI
2010

De siste årene er det blitt en trend med oppretting av Kommunale Foretak, Interkommunale Foretak, Kommunale Aksjeselskap, Regionråd, m.m.

Molde kommune har til nå 5 Kommunale Foretak (KF), og så langt, etter godkjenning av Årsmelding for alle 5 KF i siste Kommunestyre, er erfaringene med funksjonen og drifta tilfredsstillende.

Kommunen er også eier/deltaker i Aksjeselskap og Interkommunale Foretak og Regionale råd.

Kommunale Foretak omfattes i denne sammenheng av Kommuneloven og Offentlighetsloven:
Kommuneloven sier at Styremøtene skal være lukket, men at Kommunestyret kan vedta at de skal være åpne.Offentlighetsloven for dokumenter sier at hvis kommunen eier mer enn 50 % i et foretak, skal det omfattes av loven; Da skal saksliste og postjournal være offentlig.

I Molde kommune har vi ikke behandlet dette temaet politisk så langt Molde Venstre registrerer.
1 av de Kommunale Foretakene praktiserer å legge saksliste og møtereferat på heimesidene til Molde kommune, samt tillyse Styremøtene i "fellesannonsen" til Molde kommune over kommunale møter. De andre 4 gjennomfører styremøtene uten noen form for offentlighet, verken i forkant eller etterkant, har undertegna fått opplyst etter en ringerunde til alle foretakene.

Molde kommune har oppretta 5 Kommunale Foretak som innbefatter viktige deler av kommunens aktivitet. Skal Molde kommune være en åpen og inkluderende kommune, er det viktig å praktisere åpenhet og inkludering der det er mulig, og i særdeleshet der det er regulert for åpenhet i lovverket, eller gir mulighet til det.

* Molde kommune skal ha åpne styremøter også for Kommunale Foretak.

Derfor mener Molde Venstre at:

* Samtlige Kommunale Foretak skal offentliggjøre saksliste og postjournal

* Offentliggjøre møtetidspunkt i kommunens fellesannonse ang. kommunale møter i RB

Spørsmål til Ordføreren:

1. Er ordføreren enig i at Molde kommune bør praktisere full åpenhet ang. drift av Kommunale Foretak?

2. Vil ordføreren se til at kommunestyret snarest får framlagt sak om å åpne møtene i de kommunale foretakene?

3. Hvordan gjennomføres Styremøtene i Interkommunale selskap, Aksjeselskap og Regionale Råd der Molde kommune er involvert ang. offentlighet og problematikken som er reist ovenfor?

Molde Venstre v/Frøydis Austigard
09.06.10

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**