Kommentar: Nei til diskriminering av motorsyklister

Venstres Svein Abrahamsen tar opp MC-forbudet i Haugesund i et debattinnleggg i Haugesunds Avis den 23. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Les hele innlegget her:

Nei til diskriminering av motorsyklister

Bystyret i Haugesund har bedt utestedene om å nekte adgang til personer som har på seg klesplagg som viser MC-tilhørighet. Bakgrunnen for dette er at kommunen ønsker å hindre at såkalte 1 %-klubber etablerer seg i Haugesund.

Venstre stemte som eneste parti mot vedtaket. Utestedene står fritt til selv å innføre kleskoder, for eksempel hvis det er nødvendig for å forhindre bråk. Vi ser imidlertid på det som prinsipielt uheldig at en kommune ber utestedene om å diskriminere byens borgere ut fra hvordan de går kledd.

I enkelte andre norske byer nektes personer fra 1% klubbene i MC-klær adgang til utesteder. Haugesund sitt MC-forbud gjelder ikke bare 1%-klubbene, men også de 99 % av klubbene som er lovlydige. Bystyrets vedtak kan derfor dessverre virke stigmatiserende og gi lovlydige borgere et stempel som potensielt kriminelle, kun fordi de er medlem i en MC-klubb.

Vi har organisasjonsfrihet i Norge og dermed også frihet til å være medlem i MC-klubber. De aller fleste motorsyklister er lovlydige borgere som har en selvsagt rett til å samle seg med andre med samme interesse for motorsykkel i egne klubber. Det å være medlem i en av 1 % klubbene er i seg selv heller ikke ulovlig.

Vi har også ytringsfrihet her til lands, som inkluderer retten til å uttrykke seg gjennom å bære klær som viser tilhørighet til en organisasjon, enten det måtte være et politisk parti, et trossamfunn eller en MC-klubb. En svensk domstol fant nylig et kommunalt forbud mot bruk av MC-klær på utesteder som lovstridig, da det strider mot ytringsfriheten.

Vi er selvsagt mot all form for organisert kriminalitet og ønsker ikke at 1 % klubber etablerer seg i Haugesund. Her er det imidlertid nødvendig med målrettede virkemidler, som samtidig ivaretar viktige rettstatsprinsipper. Det er ikke alltid at målet helliger midlet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**