Regjeringen sier nei til nytt IKEA

Miljøvernminister Erik Solheim sier nei til at det etableres nytt IKEA på Forus. -Den eneste nyheten er egentlig at dette er første gang en statsråd i den rødgrønne regjeringen forutsetter bybane på Nord-Jæren. Staten må gi penger til bygging, sier Venstres Helge Solum Larsen. Forslag om statlige bidrag til bygging av bybane har så langt blitt nedstemt av regjeringspartiene Ap, Sv og Sp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Konseptvalgutredningen for bybane er nå til behandling hos samferdselsdepartementet. -Jeg regner med at godkjenningen av bybanen nå konmer raskt og at regjeringen følger opp med betydelige midler til byggingen, sier Solum Larsen. Han er fungerende leder av kommunalstyret for byutvikling i Stavanger.

-Erik Solheims nei til nytt IKEA på Forus er egentlig et ja til å fortsette med dagens tosenter-løsning, med all ekstrakjøring. det medfører. Handlende på IKEA som får beskjed om å hente varen sin på motsatt side av Forus kan takke Solheim for at slik skal det også være videre. Departementet viser til at IKEA kan utvides på eksistrende tomt, selv om det gjennom grundige utredninger er vist at det ikke er plass der.
Miljøverndepartementet legger vekt på at møbelsentre fortrinnsvis skal ligge langs den planlagte bybanen. -Stavanger kommune ønsker å legge arbeidsintensive bedrifter med mange arbeidsplasser nærmest mulig bybanentraseen, vi tror det skaper mer trafikk som naturlig betjenes av bybanen, sier Solum Larsen.

-Solheim ser også helt vekk i fra at vi planlegger nord-sør kollektivakse på Forus rett ved siden av den foreslåtte nye plasseringen av IKEA, og at parkeringsdekningen ved det nye senteret vil bli halvert i forhold til ved det eksisterende, som han altså går inn for å opprettholde, sier Solum Larsen.
-Solheims holdning er helt underlig i lys av avgjørelsene fattet om IKEA i Oslo og Akershus, Hordaland, Aust-Agder og Sør-Trøndelag. For alle disse avgjørelsene går det igjen at IKEA er noe mer enn et tradisjonelt kjøpesenter — det har en regional funksjon som ikke går på bekostning av eksisterende byer og tettsteder, som jo er formålet med den rikspolitiske bestemmelsen.

Les hele avgjørelsen fra MD her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**