Status for arbeidet med nominasjonen til neste års kommunevalg i Hamar

Høsten kommer før vi aner, og da har vi tiden og veien frem til vårt nominasjonsmøte, som skal avholdes i alle fall før året er omme. Her følger litt om status.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Om kort tid vil medlemmer i Hamar Venstre inviteres til å spille inn forslag på hvem som bør stå på de første plassene på listen vår ved neste års valg. Man kan nøye seg med å foreslå en kandidat eller to, eller man kan komme med forslag til en lengre liste, hvor da rekkefølgen på kandidatene er avgjørende.

Det viktigste er at det enkelte medlem blir hørt i prosessen, dette er vår leder av nominasjonskomitéen, Mete Willas, naturlig nok opptatt av.

For øvrig vil nominasjonskomitéen for Hedmark Venstre (til fylkestingsvalget) også kontakte Hamar Venstre. Her vil styret i Hamar Venstre komme med et forslag til rangert liste tidlig på høsten. Medlemmene er velkomne til å spille inn forslag til rekkefølge til styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**