Stortingsrepresentanter fra ett Agder

Freddy De Ruiter avslører i Agderposten 24.06 at ett samlet Agder vil miste ett av sine ti mandater fra 2017. Men det er flere ting som går frem av Liv Signe Navarsetes svar til Åshild Haugland enn Freddy De Ruiter tydeligvis er klar over.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Freddy De Ruiter fisker tydeligvis etter argumenter for å støtte sin egen sak, og overser andre. Om Det tilfelle at sammenslåing ikke finner sted, og fylkesgrensene blir justert etter at flere kommuner har søkt seg over til Vest-Agder, svarer kommunalministeren slik:

«Ved en eventuell grensejustering vil Agder-fylkene bestå som hver sin valgkrets. Dersom en slik endring fører til store endringer i folketallet i fylkene, bør det vurderes om det skal foretas en ny beregning av mandatfordelingen foran valget i 2017.»

Freddy De Ruiter ignorerer med andre ord at Aust-Agder står i fare for å bli et minifylke med ekstrem svak representasjon på Stortinget. Han burde også vite at Aust-Agder har hatt sine fire mandater lenge, Det var etter 2005 at Vest-Agder fikk seks og økte Agder til totalt ti. Så for Aust-Agder sin del, ser utjevningsmandatet ut til å ha hatt liten betydning.

Aslak Skripeland
Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**