Fiskeoppdrett kan bli fremtidens næring langs norskekysten!

Trolig må det utvikles moderne, lukkede og rømningssikre anlegg som skjermer villfisktammene for befatning med oppdrettsfisk, lakselus og slam fra oppdrettsnæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


En kan bare tenke seg, hvordan det ser ut under vanlige oppdrettsanlegg som står langs kysten. Selv om oppdretterne flytter sine merder etter en hvis tid, tar det ikke mange ukene før havbunnen under anleggene er forurenset. Villfisk samles ved merdene og får i seg stoffer fra oppdrettsnæringen.
Her er et eksempel på hva som blir produsert av avfall eller slam i et lite moderne forsøksanlegg..

Linker:
Et forslag..(Kilde TV 2-nyheter)
Fiskeoppdrett..

Fisk, oppdrett

Foto: Tone Rasmussen

Min konklusjon: Fiskeoppdrett kan bli en positiv storindustri etter oljealderen for nordmenn langs kysten,- men da må næringen være villig til rask omstilling i retning av lukkede anlegg! Det er viktig at myndighetene legger forholdene til rette for denne viktige havbruksnæringen og årlig øker de økonomiske rammene til forskning og utvikling som gavner oppdretterne. NT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**