Boikott av Israel rammer fredskrefter

Kravet om handelsboikott av Israel reises med ujevne mellomrom, i Norge og ute i verden. Alf Henriksen ville ikke ta signalene om formannskapets reservasjon overfor slike sanksjoner i siste møte, og vil reise forslaget i kommende kommunestyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Etter angrepene på hjelpekonvoien til Gaza raser debatten om boikott med fornyet styrke. Det er forståelig. Israels brutale fremferd og tilsidesettelse av internasjonal lov utløser sinne, frustrasjon og sorg, og krav om kraftfulle virkemidler. Men, en boikott vil forsterke den historisk funderte følelsen mange israelere har av å være et offer for verdens misbilligelse og vrede. Dette vil bygge ytterligere opp under en "martyr- mentalitet " som har utviklet seg etter Holocaust, og som vi bør ta svært alvorlig. Det er den som gir generalene legitimitet.
Det mest sentrale aspekt ved maktmiddelet boikott i dagens situasjon, er at den høyst sannsynlig ikke rammer der den skal uansett. Det vil svekke fredsbyggende, liberale krefter framfor hæren og sittende posisjon i Knesset. Det er en voksende fredsbevegelse i Israel, og i diaspora-miljøer verden over. Det er disse vi bør følge med på og støtte. De finnes selvfølgelig også i USA som ikke kan støtte noen boikott. Derfor vil det ikke kunne bli en full internasjonal boikott. Det kan bli en ytterligere forsterkning av nasjonale, politiske og religiøse fronter som forsinker, eller kveler en tvingende nødvendig fredsprosess . Den viktigste fredsprosessen er den som vokser internt i Israel og i diasporamiljøene. Den holdes oppe av folk fra alle yrkesgrupper. Men den er svært sårbar. Det en forutsetning at israelere og jødiske samfunn verden over får oppleve at deres anstrengelser for fred blir sett og får mer støtte av det internasjonale samfunn. Sunt, kompetanse-sterkt diplomati og dialogarbeid må styrkes. Arbeidet for Jerusalem som verdensby med felles jurisdiksjon for alle innbyggere, må styrkes. En boikott vil kun svekke dette arbeidet.
En annen negativ side ved boikott er også at de som støtter den, privat eller gjennom organisasjoner, kan ha forståelsen av å delta i en viktig og effektiv bevegelse for fred. Dette kan forhindre at personer som ønsker å bidra til fredsbygging ikke retter blikket mot mer nyttige metoder og bevegelser, fordi de tror at de allerede har gjort det de kan.
Midtøsten-konflikten er komplisert. Det vet vi alle. Men det er få som har oversikt over alle trådene inn og ut av denne knuten. Innenfor fagfeltet Konfliktforståelse betegnes den som en av våre verdensomspennende CPE, Complex Political Emergencies. De er hybrider bestående av både interne konflikter i de involverte nasjoner samt vidtrekkende internasjonale konflikter. Det er mildt sagt risikablet å benytte maktmidler for å løse knutene. Da strammer de seg til.
Horten kommunestyre bør ikke befatte seg med internasjonale maktmidler. Derfor bør det heller ikke stemme for eller imot handelsboikott av Israel. Det vil sannsynligvis også bety bortkastet tid til debatt i forkant. Tiden i kommunestyremøtet bør benyttes til å få mest mulig orden på lokale utfordringer.
Mahatma Gandhi sa ; "Det er ingen vei til fred, fred er veien".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**