Trivsel kan redusere fraværet

Sykefraværet i Nes kommune har økt de siste årene. Nes Venstre mener det er viktig med riktig fokus for å bidra til å senke sykefraværet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Øystein Smidt, Nes Venstre

Foto: Sesselja Bigseth

Sykefraværet i Nes kommune har økt med nesten 2 prosentpoeng de siste ti årene. Det er beklagelig både ut fra menneskelige og økonomiske forhold. Kommunen har nå vedtatt å sette igang et krafttak mot sykefraværet.

— Det er viktig med forebyggende arbeid, understreker Nes Venstres leder, Øystein Smidt.

Når sykefraværet i kommunen øker, kan det være en idé å se på hva andre kommuner har gjort for å lykkes med å senke sykefraværet. Smidt løfter frem Halden som et eksempel.

— I Halden er det blant annet fokus på å ha det bra på jobben og null-toleranse for baksnakking, sier Smidt, og legger til at man bør legge vekt på å finne ut hvorfor medarbeidere trives eller ikke trives på jobben.

Mennesker som gruer seg for å gå på jobb, ender ofte opp med sykemelding eller fravær. Derfor er trivsel på jobb en viktig faktor, og flere undersøkelser bekrefter at økt trivsel både kan redusere sykefraværet og øke produktiviteten.

Mens det fremdeles vil være viktig bl.a. å finne gode måter å tilrettelegge tunge arbeidsoppgaver for å unngå slitasjeskader, handler trivsel mer om det mellommenneskelige enn det fysiske. Det gjelder ikke bare å ha et godt arbeidsmiljø mellom de ansatte – også de overordnede må bidra til at ansatte trives.

— Det er også viktig at ledere er imøtekommende og inkluderende, påpeker Smidt.

Noe sykefravær vil vi alltid ha — den menneskelige kroppen er ikke ufeilbarlig. Men sykefravær som skyldes mistrivsel og at ansatte kvier seg for å gå på jobb er en sløsing med menneskelige ressurser. Det må vi få bukt med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**