Fedrekvoter og likestilling

Likestilling handler ikke bare om lik lønn for likt arbeid. Det handler også om lik opptjeningsrett til foreldrepermsijon for både menn og kvinner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Leserinnlegg i Raumnes 24. juli 2010:

Lik lønn for likt arbeid har vært årets parole i lønnsoppgjøret over det ganske land. De rødgrønne i regjering lanserte at dette skulle være året der kvinnene skulle løftes i lønn i likestillingens navn. Denne likestillingen gjelder dessverre kun på enkelte områder i livet og for enkelte grupper slik flertallet på Stortinget er i dag.

Innen familielivet og i omsorg for barn gjelder det ikke, i hvert fall ikke for alle. Joda, de rødgrønne øker fedrekvoten til ti uker forbeholdt far, men dette er forbeholdt kun noen fedre. For det er mor som opptjener permisjonsrettighetene, også de ti ukene som er forbeholdt far. Der mor ikke er i arbeid, får far derfor ikke permisjon. Dette gjelder også om mor er ufør, for uførepensjon gir ikke opptjeningsrett under rødgrønt regime.

Senest i juni stemte de rødgrønne ned følgende forslag i Stortinget:
“Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at de om lag 6500 fedrene som fortsatt ikke har rett til å ta ut foreldrepenger på grunn av mors manglende yrkesaktivitet, skal få mulighet til å ta ut foreldrepenger.”

All statistikk viser at fars lengde på foreldrepermisjon har sammenheng med hans engasjement i hele barnets oppvekst. 6500 fedre på landsbasis er frattt muligheten fordi de har barn med en kvinne som av en eller annen årsak ikke har lønnsinntekt. Det er trist når likestilling bare blir et prydord i teorien og ikke i praksis. Her bør både likestillingsombud og barneombud engasjere seg.

Nestleder i Nes Venstre, Åse Birgitte Skjærli, på sommerfest

Foto: Sesselja Bigseth

Åse Birgitte Skjærli,
Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**