Nei til samkommuner

Venstre i Levanger går imot innføring av samkommuner i Norge. I en høringsuttalelse til kommunaldepartementet skriver lokallaget at samkommuner svekker lokaldemokratiet, forsterker byråkratiets makt og representerer et nytt forvaltningsnivå. Levanger har prøvd ut samkommunemodellen sammen med Verdal gjennom Innherred samkommune i snart 6 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Erfaringene gir ikke mersmak, sier Karl M. Buchholdt leder og kommunestyrerepresentant for Levanger Venstre. Buchholdt forteller om tapping av folkevalgte organer i morkommunene for oppgaver. – Vi har uten tvil flyttet beslutninger fra kommunene til et nytt forvaltningsnivå, og lokaldemokratiet i primærkommunene er den store taperen med samkommuner, sier Buchholdt.

Det var i april at kommunal og regionaldepartementet sendte et forslag om å lovfeste samkommuner ut på høring. Alle berørte parter er oppfordret til å gi uttalelse i høringen.

-Det er ingen grunn til å tro at erfaringene fra Innherred samkommune ikke vil bli tilsvarende andre steder, sier Buchholdt, som mener dagens ordninger for interkommunalt samarbeid er gode nok. Samkommuner vil lage et mer komplisert system for innbyggerne og i Levanger og Verdal er det skapt uklare ansvarsforhold mellom morkommune og samkommune. —Det er ikke alltid like greit å se hvem som har gjort og bestemt hva, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

Les hele høringsuttalelsen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**