Venstre har et ærend i politikken – hva med SV?

Det er underholdende å bli angrepet av SV i HA 3.mai. Stange SV er kanskje det mest ubetydelige partiet i Stangepolitikken i dag. SV har ikke kommet med et eneste bidrag til den politiske utviklingen i Stange de to siste periodene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er underholdende å bli angrepet av SV i HA 3.mai. Stange SV er kanskje det mest ubetydelige partiet i Stangepolitikken i dag. SV har ikke kommet med et eneste bidrag til den politiske utviklingen i Stange de to siste periodene.
I denne tida har partiet sittet med makta sammen med Ap og hatt betalt stilling som varaordfører. Jeg kan ikke se en eneste sak der SV har bidratt i positiv retning i Stange. Helge Bjørnsen brukte all taletid i fjorårets budsjettdebatt i Stange, inkludert replikker, til å kritisere andre partiers politikk. Han kom ikke med et eneste forslag til politikk eller saker han ville løfte på dagsorden på vegne av SV. Likevel kritiserer SV andre partier for at vi legger frem forslag og alternativer?
Frekkhet kalles det på godt norsk.
Dette er det som bidrar til slitasje mellom politiske kolleger – kun kritikk av andre og mangel på egne forslag. Blant innbyggerne bidrar det til økt politikerforakt.

Rådmannsvelde

Venstre har ikke presentert et såkalt fullstendig budsjettforslag. Det har heller ikke Stange SV. Sånn sett er vi i samme bås. Selv ikke med en politiker i betalt 50 prosent stilling, har SV klart å legge fram sitt eget alternative kommunebudsjett i Stange. De har valgt å henge seg på Ap og omdisponerte i budsjettprosessen i fjor tre promille av rådmannens forslag til budsjett. Hva skal vi med politikere da – for ikke å snakke om betalte politikere?
Den politiske ledelsen, med Ap og Sv i spissen velger da i realiteten rådmannsvelde framfor politisk styring. Jeg vil minne SV på at de sitter i posisjon i Stange og er ansvarlig for utviklingen og den politiske styringen i Stange. Det kan det synes som om de helt har glemt. Hva med å komme med bidrag til utviklingen i stedet for kritikk, Stange SV? Hva er de viktigste politiske sakene dere vil jobbe for i Stange?

For lite å gjøre

Sist gang SVs Helle Norunn Tenningås angrep Venstre i HA, unnlot vi å svare. Hun bommet så pinlig at det var greit ikke å svare. Det var ikke Venstre som sa i formannskapet at varaordførerstillingen hadde for få oppgaver og burde bli omdefinert. Forslag om å legge oppgavene som leder i driftsutvalget inn under varaordførerstillingen, kom fra ordfører Røhne og vikaren til Tenningås, Helge Bjørnsen, SV. Bakgrunnen for forslaget var at det er for få oppgaver tillagt varaordførerstillingen i Stange, i følge de samme herrer.
Det er av sine egne man skal ha det, Helle. For Venstre ble da konklusjonen klar – la varaordførerstillingen bli omdefinert til en ubetalt stilling. En stilling som mangler innhold har ikke en fattig kommune som Stange råd til å beholde etter Venstres mening. Når det skal skjæres inn, kan ikke vi politikere spare inn på alt annet enn politiske honorarer og lønninger.
Dette oppfattet Helle som en kritikk av seg selv personlig. I tilfelle hun skal ta opp kritikken med noen må det være ordfører og egen varaordførervikar som var de som løftet saken inn i formannskapet.

Venstre og Stange

Hva vil så Stange Venstre med utviklingen i Stange?
Venstre vil ha økt fokus på næringsutvikling for kommunen vår. Ljøstadfeltet ligger meget strategisk plassert og med utvidet satsing på jernbane og E6, så burde dette løftes fram politisk.
Økt fokus på miljø og sette miljøplanen vår ut i livet. I dag er den bare fine ord. Synd at SV i Stange aldri har vært opptatt av miljø. Dette hadde vært et konkret samarbeidsområde for våre to partier. Venstre vil ha et nytt fond for økt utbyggingstakt av gang og sykkelstier i Stange. Hva med et samarbeid SV?
Strategisk skoleplan trenger også politisk lederskap og konkret oppfølging. Vi må få fokuset over på kvalitet i opplæringen og på skolemiljøet for ungene våre. Ja til Ottestad ungdomsskole snarest. Nei til ny Stenby skole.
Sosialt ansvar. Barnevernet i Stange har fått merknader to år på rad fra Fylkesmannen. Dette krever politisk oppfølging og tiltak. Hva vil SV og varaordføreren gjøre for de aller svakeste i kommunen?
Venstre vil ha økt fokus på sentrumsplanlegging og utvikling i Stangebyen og på Tangen, samt konkret oppfølging av ny arealplan i Ottestad. I dag overlater den politiske ledelsen i Stange både mye av utformingen og utfordringene ved utbygging til private utbyggere. Det er ikke å ta politisk styring og kontroll.
Tydeligere politisk oppfølging av prosjekter – som Tingvoldtorget. Med SV og Ap ved roret er det brukt 1 million kroner til å planlegge torget – alle skjønner at dette er det glade vanvidd i bruk av offentlige penger.
Dette er saker Venstre mener noe om. Dette er saker som trenger politisk styring og handling. Hva er SVs politiske budskap og visjon for utvikling av Stange i framtida? Det hadde det vært spennende å høre mer om. Jeg gjentar spørsmålet mitt til Stange SV- hva vil SV med utviklingen av kommunen vår? Har dere et ærend i politikken?

Mirjam Engelsjord gruppeleder for Stange Venstre

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**