Vil ruste opp Frostaveien

Venstres Karl M. Buchholdt etterlyser politisk vilje til å ruste opp Hoplatunnelen og fylkesveg 753 mellom Åsen og Frosta. -Det er flere flaskehalser på denne veien som man må ta for seg, både på Levangersiden og Frostasiden. Det er fylkestinget som må bevilge penger, men kommunen må sette denne opp på prioriteringslista, sier Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Frosta kommune har lenge ivret for å få orden på Hoplatunnelen, men har ikke fått gehør hos Levanger kommune. Levanger Venstre spiller nå inn et forslag til arbeidet med fylkesvalgprogram hvor det foreslås en helhetlig utbedring av veien og tunnelen.

Farlig for skolebarn
-Vi må få økt standarden, bedret fremkommeligheten og bedret trafikksikkerheten, blant annet med veiskulder, gang- og sykkelveg og busslommer. Per i dag er ungene nødt til å stå helt inntil veien for å vente på skolebussen, forteller Buchholdt, som mener at veien og tunnelen er direkte farlig for tungtransporten.

Tunnelen er bygd i 1970 og er 4,10 meter høy, det sa,,a som mange av dagens lastebiler er i dag. Det gjør at lastebilene må kjøre midt i tunnelen. Møter de noen midt i tunnelen må de rygge ut igjen. Og det er så mørkt i tunnelen at man anbefales å bruke refleksvest der inne selv på dagtid. -I tillegg har man et ekstra faremoment med mye feriefolk som ikke er kjent med veien, sier Buchholdt.

Høye trafikktall
Buchholdt har undersøkt med Levanger og Frosta kommune for å finne årsdøgntrafikken på veien, og målingen er vist ved Hopla vest for tunnelen. -Levanger sine tall er fra 2000, mens Frosta sine er fra 2007 så jeg forholder meg til de siste. Da er årsdøgntrafikken 1750(antall biler i snitt per døgn). I tillegg kommer alt hyttefolket som svinger av til Åsenfjorden, avslutter Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**