Ja, fra Erik Ringnes

Erik Ringnes ønsker en ny periode som fremste Venstre-politiker i fylkestinget. Han håper også på fylkesparlamentarismens død.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


HAMAR: – Ja, jeg stiller til gjenvalg. Jeg har bare sittet en periode i fylkestinget, og jeg ønsker å fortsette, sier Ringnes.
Han er både gruppeleder og leder i Hedmark Venstre. Gruppa i fylkestinget består av to representanter, Ringnes selv og Line M. Rustad fra Elverum.
Stein Frøysang fra Hamar er første vararepresentant, men han har møtt mye i fylkestinget. Han har i likhet med Ringnes gitt nominasjonskomiteen beskjed om at han ønsker fornyet tillit. HA kom ikke i kontakt med Line M. Rustad i går.
Ringnes er opptatt av både skolepolitikk og vegpolitikk, og nettopp skole og veg er fylkeskommunens hovedoppgaver.
– Det er leit at så få er opptatt av fylkespolitikk, for fylkeskommunen har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver, påpeker Ringnes.

Viktige oppgaver

– Hvorfor vil du fortsette, Venstre er et av de minste opposisjonspartiene i en opposisjon som er ganske liten?
– Makt skal møtes med motmakt. Vi i opposisjonen har viktige oppgaver i å kontrollere makta, samt å komme med egne forslag, sier han.
– Det å ordne opp i støyproblemene på Hamar katedralskole, var en sak vi prioriterte høyt, sier Ringnes, som var svært aktiv når det gjaldt å presse fylkesrådet til handling på Katta.
Nettopp ordningen med fylkesråd har Ringnes lite til overs for. Hedmark fylkeskommune har i snart to perioder hatt en parlamentarisk modell med fylkesrådet som en fylkesregjering. Selv om Venstre, som er Norges eldste parti, har fått æren for å innføre parlamentarismen i Norge, vil Ringnes være fylkesparlamentarismen foruten.
– Parlamentarismen er helt feil verktøy i Hedmark. Å gå tilbake til formannskapsmodellen vil gjøre at flere får innflytelse. Alle partiene kan komme med innspill. Nå er det noen få, de fire i fylkesrådet, som sitter med hele kaka og deler ut kakestykker fra de lukkede rom. Det er ikke bra, mener Ringnes.

Sprikende signaler

Det er særlig Senterpartiet som er avgjørende for om det skal bli ny styringsmodell eller ikke.
Partiet var tidligere en hard kritiker av parlamentarismen, men etter at Sp ble en del av det rødgrønne flertallet i fylkestinget, samt fikk en fylkesråd, har signalene vært sprikende.
Aasa Gjestvang (Sp) har gjort det klart at hun gjerne fortsetter som fylkesråd i en parlamentarisk modell, som hun mener har gitt Sp stort gjennomslag i fylkespolitikken.
Fylkesordfører Arnfinn Nergård (Sp) stiller til gjenvalg, men han vil ikke ha en ny periode som fylkesordfører på den politiske sidelinja. Han kan eventuelt tenke seg å bli fylkesråd, men han vil helst ha tilbake formannskapsmodellen.
Ringnes er glad for signalene fra fylkesordføreren om at dagens styringsmodell kan bli byttet ut, og han er spent på hvordan debatten i Sp ender.
– Det spørs også om Ap og SV fremmer noe ultimatum for det rødgrønne samarbeidet at parlamentarismen skal beholdes, sier han.

Flere utfordringer

Ringnes ser flere utfordringer i fylkespolitikken i neste periode.
– Fylkeskommunen har et ubehagelig høyt gjeldsnivå, som gjør at handlingsrommet i neste periode blir mindre. Da blir det enda viktigere enn nå å prioritere hva det skal satses på, sier Ringnes, som selv har et eget prosjekt gående. Han besøker alle de videregående skolene i fylket – uten anstand. Som HA har skrevet om flere ganger tidligere måtte han gå til statsråden for å få anledning til å besøke de videregående skolene uten følge av fylkesråd Gjestvang og Tore Gregersen, fylkessjef for videregående opplæring.

Hamar Arbeiderblad 13.7.2010

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**