Opprustning av fylkesvei 753

I forbindelse med et medieoppslag i Levangeravisa, hvor Venstre foreslår en helhetlig opprustning av fylkesvei 753 mellom Åsen og Frosta, sier ordfører Robert Svarva at undertegnede ikke har fått med seg hva han har vært med på å vedta, eller i verste fall er dette et bevist forsøk på populistisk uærlighet. Undertegnede er utmerket klar over hva han har vært med på å vedta, men er mer stuss over ordføreren(spesielt hva han har sagt), skriver Karl M. Buchholdt i et svarinnlegg til ordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – leder i Levanger Venstre
Gang og sykkelvei fra Åsen samfunnshus til Vollamarka/ Hopla har stått i kommunens trafikksikkerhetsplan i mange år, men er aldri blitt utbedret. Med den måten Levanger kommune jobber på i denne saken, er dette dømt til å mislykkes før det har begynt.

Når det gjelder Hoplatunnelen og andre trafikkfarlige strekninger på veien stilte undertegnede spørsmål til ordføreren i kommunestyret 03. september 2008. Der ble det spurt om hva han ville gjøre for å utbedre trafikkfarlige strekninger på denne veien, deriblant Hoplatunnelen, i forbindelse med handlingsprogrammet for øvrige riksveier(her var det penger å hente fra fylkeskommunen til slike tiltak). Ordføreren svar (gjengitt i Levangeravisa 4. september 08) " Det er mange gode poeng i det Buchholdt tar opp……….. Jeg kan likevel ikke love at de gis førsteprioritet. I forhold til de argumentene som bringes på banen her, er det et poeng å konsentrere seg om de strekningene som har størst sjanse for å få ut penger."

Det har ikke vært noe initiativ, verken i kommunestyre eller formannskap, etter dette; verken på å utbedre tunnelen i Hopla eller andre trafikkfarlige strekninger langs denne veien. Derimot ble det i formannskapet 18. desember 2008 fremmet et forslag fra Arbeiderpartiets Gunnhild Nesgård om å flytte gangvegen mellom Åsen Samfunnshus og Åsenfjorden nedover på kommunens prioriteringsliste. Hvorfor kan ikke Arbeiderpartiets ordfører i stedet være ærlig, og si at denne strekningen er noe han og hans partifeller ikke vil prioritere?

En helhetlig utbedring av fylkesveg 753 mellom Åsen og Frosta med utbedring av Hoplatunnelen, trafikkflaskehalser på veien og gangvei mellom Åsen samfunnshus og Vollamarka/Hopla er en viktig sak for Åsen og for Venstre. Det er tydeligvis ikke en viktig sak for Arbeiderpartiet.

Les mer her:
VIL HA PENGER TIL UTBEDRING AV VEIER
ROS FOR GODT INITIATIV

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**