Møte mellom Private Barnehagers Landsforbund og Venstre – Trine Skei Grande besøker Bodø

I forbindelse med de siste dagers debatt i media som har kommet etter regjeringens utspill om å legge begrensninger på private barnehagers muligheter til å dele ut utbytte mm. skal det i Bodø mandag den 9.august avholdes møte mellom PBL og Venstre for å diskutere denne saken og nærings/barnehage-politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møtet vil inngå som en del av Venstres kampanje – 1000 bedrifter på 20 dager der Venstre skal ut å besøke små og store bedrifter i Norge der målsetningen er å få større innsikt i hverdagen til bedrifts-Norge, og bedre grunnlaget for både den nasjonale, regionale og kommunale næringspolitikken.

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Caroline Roka

Møtet vil bli avholdt i PBLs lokaler i Gidsken Jakobsensvei 32 i Bodø kl 10.30
Det er satt av omtrent en time til møtet, og etterpå vil vi gå til lunsj i byen.

Representert på møtet vil være:

PBL med Espen Rokkan, leder i juridisk avdeling og Arild M. Olsen, administrerende direktør m.flere
Venstre med leder Trine Skei Grande, leder i Nordland, Berit Woie Berg, samt leder og nestleder i Bodø, Jostein Toftebakk og Odd Arne Klefstad.

Det er ventet at media dekker møtet.

Vel møtt til en viktig og interessant samtale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**