Rogalandsstøtte til Hardanger

Venstres gruppeleder i Stavanger, Per A. Thorbjørnsen deltok på protestmarsjen mot luftlinjer i Hardanger sammen med blant andre Venstres nestleder Helge Solum Larsen. Thorbjørnsen mener det var viktig å vise støtte til politiske kolleger som ordfører i Ulvik, Mona Hellesnes. Helge Solum Larsen sier Hardangersaken viser behovet for en annen praksis i behandlingen av denne typen konsesjonssaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Hardanger

Foto: Rebekka Borsch

Per A. Thorbjørnsen hyller initativet til organisasjonen Bevar Hardanger. -Representanter fra ulike partier var til stede, reiselivsnæringen, naturvernorganisasjonene, grunneiere og ikke minst en hærskare av lokalbefolkningen deltok. Regien var fantastisk; stor takk til «Bevar Hardanger». Protestmarsjen var tvingende nødvendig, skriver Thorbjørnsen i en kronikk i Rogalands Avis. Les mer her >>

Thorbjørnsen tror ikke regjeringens time-out skyldes naturvernhensyn. -Det er nok mer motstand de har fått av sine egne i Hardanger, det store engasjementet fra folk, utspill fra tidligere miljøvernministere og nåværende sentralstyremedlemmer og kanskje ikke minst den åpne krangelen mellom SV og Sp om hvem som egentlig har skylden for det Regjeringen gjør.

Kraftlinjer Stord Luftspenn luftlinjer Kraft monstermaster

Foto: Rogaland Venstre

Siden Regjeringen offentliggjorde at det skulle fortas ny vurdering av sjøkabel i Hardanger, har regjeringsrepresentanter gjort sitt ytterste for å reise tvil om slike vurderinger faktisk blir uavhengige.
Helge Solum Larsen sier Hardangersaken nå har blitt en prøvesten for hvordan denne typen konsesjonssaker skal behandles. -Norge må etablere et bedre linjenett mange steder i Norge. Men prosessene fram til avgjørelsene om det skal velges luftspenn, jord- eller sjøkabel må være åpne og inkluderende. Det må praktiseres meroffentlighet i forhold til saksutredningene.
Solum Larsen viser til at dette har ikke vært situasjonen i Hardangersaken, der selv vurderinger om konflikter med naturvernhensyn har vært unntatt offentlighet.

Solum Larsen håper endringer av energiloven nå kommer på plass. -I forhold til saker som nå kommer til behandling, som foreksempel Fardal-Ørskog, ‘Lyseløypa’ fra Lysebotn til Nord-Jæren og Feda-Tonstad vil det være avgjørende at flere hensyn ivaretas ved planleggingen, slik Venstre foreslår i Stortinget.
-Norge har forpliktet seg til å stoppe tapet av biologisk mangfold. Vi har et ansvar for å sikre uberørt natur, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**