Innkalling til medlemsmøte med prøvenominasjon til bystyrevalglisten

Dato:Onsdag 1. september 2010
Tid:Kl. 19.00 — 21.00
Sted: Alundamveien 34, 0957 Oslo (tlf. 22 25 71 37)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Velkommen til medlemsmøte i Grorud Venstre:

Dato:Onsdag 1. september 2010
Tid:Kl. 19.00 — 21.00
Sted: Alundamveien 34, 0957 Oslo (tlf. 22 25 71 37)

Saksliste

1. Formalia

– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Valg av ordstyrer og referent
2. Orienteringspunkter (5-10 min.)
– Programprosess Grorud Venstre
(v/ Jon Julius Sandal)
– Nominasjonsprosess Grorud Venstre
3. Prøvenominasjon til bystyrevalglisten
– Innledning
– Prøvenominasjon
4. Eventuelt

Påmelding
Gi gjerne beskjed om du kommer eller ikke til undertegnede, på tlf. 452 08 928 eller e-post: [email protected] Alle medlemmer i Grorud Venstre har stemmerett.

Vennlig hilsen
Grorud Venstre

Jon Julius Sandal
bydelslagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**