Kan et mennske være ulovlig?

31. augiust er det en viktig konferanse om papirløse i Norge på Litteraturhuset i Oslo. Mange organisasjoner står bak, og Venstres nestleder Helge Solum Larsen er med i paneldebatt. Også Astrid Råbu, blant mye annet aktiv i

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Arendal venstre, er med. les programmet under, og bli med!

Papirløse i Norge:
Kan et menneske være ulovlig?

Tirsdag 31. august kl. 09.30-16.00 på Litteraturhuset, Wergelandsalen.

09.30 Velkomst
Petter Eide, generalsekretær Norsk Folkehjelp

09.40 Promoting a Rights-Based Approach to Migration — Regularisation As a Policy Tool
Michele LeVoy, Director, Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)

10.30 Pause

10.40 The Successful Regularization of Rejected Asylum Seekers in the Netherlands
Rian Ederveen, Coordinator, Stichting LOS

11.25 Sverige 2005 – från Påskupproret till flyktingamnesti: Hur blev det möjligt? Hur är det nu?
Michael Williams, stiftskonsulent i migrasjonsspørsmål i Den svenske kirken, Västerås stift; medlem av Sveriges Kristne Råds migrasjonsarbeidsgruppe; leder i Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd (FARR) 1988-2008

12.10 Lunsj

13.00 Hvem er de papirløse?
Jon Ole Martinsen, rådgiver, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

13.25 Helsesituasjonen for papirløse
Celine Blom, konstituert daglig leder Helsesenteret for papirløse migranter, Kirkens Bymisjon og Røde Kors

13.45 Papirløses perspektiv
Adane A, leder, Etiopiske asylsøkeres forening i Norge

14:00 Pause

14.15 Papirløses perspektiv
Pedram Z., iransk asylsøker

14.30 Ingen mennesker er ulovlige
Odin Lysaker, doktorgradsstipendiat, UiO

14.50 Paneldebatt:
Trygve G. Nordby, tidl. direktør UDI og tidl. generalsekretær Norges Røde Kors
Helge Solum Larsen, nestleder, Venstre
Advokat Cecilie Schjatvet
Bizualem B., Etiopiske asylsøkeres forening i Norge
Flere kommer.
Ordstyrer: Frilansjournalist Linn Stalsberg

15.50 Avsluttende bemerkninger
Sturla Stålsett, generalsekretær Kirkens Bymisjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**