Lokalpolitisk nettverk 16-17.oktober, info, påmeldingsinfo og program

Andre samling i lokalpolitisk nettverket arrangeres i Bodø 16-17.oktober og har som tema miljø- og velferdspolitikk. Samlingen arrangeres med Venstre sentralt. Fra VHO kommer Terje Breivik, Toril Skogsholm og Audun Rødningsby (nyansatt rådgiver, spesialist på miljø). Lokalpolitisk nettverk er Venstres skolering for kandidater, folkevalgte og tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag, og det arrangeres gjennom fire samlinger i løpet av 2010 og 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Påmelding så snart som mulig, senest 6.oktober!

Berit Woie Berg

Foto: Berit Woie Berg

Hovedtema denne gang er miljø- og velferdspolitikk, og i tillegg skal vi ta opp blant annet medie- og informasjonsarbeid. Vi regner med at alle lokallag deltar på samlingen. Vi har gjort det så billig som mulig denne gangen for at alle skal kunne delta! Også de lagene/kontaktpersonene som ikke kunne delta på første samling er hjertelig velkommen!

Samlingen starter opp lørdag 16.oktober kl. 13.00. Vi arrangerer regionssamlinger/fylkessamling fra kl. 10.00 for de som kan være ankommet. Vi tar opp det som opptar lokallagene, som lokal valgkamp, kommunevalgprogram, nominasjonsprosess osv.

Nordland Venstre har satt en flat deltakeravgift på kr 250,- pr deltaker, som inkluderer konferansepakker, transportkostnader til/fra LPN (her anmoder vi til billigste reisemåte og samkjøring), overnatting fra lørdag — søndag, lunsj lørdag og søndag, samt middag lørdag. Påmeldingsinfo er sendt til lokallagslederne. Om du ikke tilhører et aktivt lokallag, men ønsker å være med er det bare å ta kontakt med oss — [email protected]

Lokalpolitisk nettverk 2010 — 2011
Program:
Andre samling haust 2010
Tema: Miljø og velferd

LØRDAG
10:00 Regionale samlinger — ansvar: Regionslederne
12:00 Lunsj
13:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, andre samling
13:15 Det perfekte lokallaget: Kjapp repetisjon fra første møte
Presentasjon og diskusjon av hjemmelekser: Virksomhetsplan og medieplan
Oppsummering og presentasjon av bedriftskampanjen
14:00 Venstres miljøpolitikk: Prinsipp og initiativ
Lokale miljøutfordringer i regionen.
15:00 Gruppearbeid: Miljøpolitikk, samspill lokalt og sentralt
– Nasjonale saker som kan brukes lokalt
– Lokale saker som kan brukes nasjonalt
– Lokale saker som kan brukes lokal
16:00 Kaffepause
16:30 Venstres velferdspolitikk: Prinsipp og initiativ
Lokale velferdsutfordringer i regionen.
17:30 Gruppearbeid: Velferdspolitikk, samspill lokalt og sentralt
– Nasjonale saker som kan brukes lokalt
– Lokale saker som kan brukes nasjonalt
– Lokale saker som kan brukes lokalt
18:30 Q&A — en uformell quiz om Venstres politikk
19:00 Møteslutt dag 1
20:00 Middag

SØNDAG
09:00 Oppsummering av gruppearbeid på miljø og velferd
10:00 Presse- og mediearbeid (repetisjon og videreføring fra første møte):
Hvordan selge saker inn til media
Hvordan bruke nettsider og sosiale medier
12:30 Mer om Venstres politikk: Lokaldemokrati
Mer om Venstres politikk: Integrering
13:15 Nominasjonsprosesser, listestilling og programarbeid.
Åpen spørsmålsrunde om arbeidet i organisasjonen.
Avslutning
14:00 Lunsj og hjemreise.

Les mer om LPN her!

Berit Woie Berg
fylkesleder Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**