Forslag til bussmetro i Moss

Etter innspill fra medlemmer, ønsker Moss Venstre at det vurderes et alternativ forslag til busstrasé til Jeløy som en del av arbeidet med bussmetro i Moss. Forslaget er lagt fram for Moss kommune og Østfold kollektivtrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Sindre W. Mork

Foto: Christoffer Biong

-Jeg tror forslaget blir seriøst vurdert, sier gruppeleder i Moss bystyre, Sindre Westerlund Mork. Han legger fram forslaget i Miljø- og samferdselsutvalget i Moss i dag. Som gruppeleder i Østfold fylkesting har Mork også presentert forslaget til Østfold kollektivtrafikk som har lovet å sende det til sine kontakter som jobber med bussmetro-prosjektet.

I dag tar det lenger tid å ta bussen gjennom byen enn det tar å gå, spesielt til og fra Jeløy fordi den tar turen rundt Jernbanen og Kransen hvor det er mest kø i rush-tida.

Inntill det kommer en mer helhetlig trafikkløsning på plass bør man kunne vurdere alternativer til dagens løsning.
Vedlagt ideskisse (se forslaget på side 2) legger opp til bedre flyt i busstrafikken slik at den slipper å ta veien om Kransen og jernbanen, samtidig som togbrukerne kan gå av på rådhusbrua og slipper nervepirrende køminutter opp til Kransen.

Bussholdeplass-skilt

Foto: Statens vegvesen

Det lages kollektivfelt fra kanalen til Dronningens gate på bybrua med holdeplass for bussene. Dronningens gate stenges for gjennomkjøring for biltrafikk. Dermed kommer bussen lett fram, uansett bilkø eller ei. Det lages gangvei/adkomst til Jernbanegata på hver side av brohodet (som for trappa forbi Kråkereiret).

Løsningen bør tilsvare at hver bussavgang sparer omlag 7 minutter hver vei og kanskje fristille ressurser til en ekstra avgang på hovedaksen opp Helgerødgata og justeringer i rutene f.eks på turen Tronvik/Framnes i rush-tida (både tid og km til flere ruter frigis på denne måten).

Forslaget gjør det enklere for bussen men vil ramme biltrafikken – og det er et tiltak som i denne fasen er nødvendig for at bussen skal komme lettere fram.
– Det er å lure borgerne å ikke fortelle at å satse på kolektivtrafikk og gang-/sykkelveier til å begynne med vil gå ut over bilistene, påpeker Mork.

Det jobbes med mange ulike innspill fra mange hold, og dette er ett Venstre har spilt inn i den vurderingen som Østfold Kollektivtrafikk skal gjøre samt problemstillingen om framkommelighet for kollektivtrafikken samlet sett som Statens Vegvesen arbeider med.

Ideskissen (pdf) – forslaget på side 2

Oppslag på nettsidene til Moss Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**