– Sjå til Grimstad

– Grimstad er godt igang med å finne fram til samarbeidsformer med private omsorgstenester, og i dag har vi hatt både glede og nytte av å vere gjestar på eit informasjonsmøte mellom Grimstad kommune og private tilbydarar, seier venstres medlem av helse- og omsorgskomiteen, Jan Kløvstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Aud Fossli

Foto: Venstre

På eit møte i Grimstyad rådhus var Venstremedlemene [b]Aud Fossli (nestleiar i eldrerådet), nestleiar Cathrine Høyesen Hall og Jan Kløvstad gjestar, mens kommunalsjef Ivar Lyngstad presenterte vedtaket i Grimstad kommunestyre 21. juni og korleis dette skal følgast opp i praktisk tilrettelegging i omsorgseiningane og bestillareininga i kommunen.

Grimstad har vedtatt å samarbeide med private i tillegg til dei kommunale basistenestene, og er truleg mellom dei første i landet som gjer det. Grimstad har valt ein noe annan modell enn Oslo, som har fritt brukarval. Arendal Venstre vil nå bringe begge desse modellane inn i det politiske arbeidet i Arendal, for å følgje opp fleirtalsvedtaket frå juni om å åpne for frivillige organisasjonar og private i eldreomsorg som vi alt har i alle andre delar av omsorgsarbeidet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**